LibreOffice Basic IDE

Bu bölüm Basic IDE yapısını tanımlar.

Macro Araç Çubuğu

The Makro Araç çubuğuOluştur, Düzenle ve Makroları Çalıştır komutlarını içerir.

İzleme Penceresi

İzleme penceresi programın çalışması sırasında değişkenlerin değerlerini izlemenize olanak sağlar. Değişkeni İzleme metin kutusunda tanımlayın. Değişkeni liste kutusuna eklemek ve değerini göstermek için İzlemeyi Etkinleştire tıklayın.

Yığını Çağırma Penceresi(Çağrılar)

Çağrı Yığını bir programın çalışması boyunca fonksiyonların ve yordamların sırasını görüntülemenizi sağlar. Listenin ilk sırasında en son fonksiyon çağrısı ve yordam olacak şekilde yordam ve fonksiyonlar aşağıdan yukarı sıralanır.

Kesme Noktalarını Yönet

Kesme noktaları için seçenekleri belirtir.

Basic IDE'deki klavye kısayolları

Modül Sekmelerin içerik menülerinden komutlar

Ekle

Modül

Mevcut kütüphane içine yeni bir modül ekler.

Pencere

Mevcut kütüphane içine yeni bir iletişim penceresi ekler.

Sil

Seçilen modülü siler.

Yeniden adlandır

Alan içinde mevcut modülü yeniden adlandırır.

Gizle

Mevcut modülü gizler.

Modüller

Makro Yöneticisi iletişim penceresini açar.

Lütfen bizi destekleyin!