Olay Güdümlü Makrolar

Bu kısım Basic programların, program olaylarına nasıl atanacağını anlatır.

İstenen makronun olaya atanmasıyla belirli yazılım olayı gerçekleştiğinde otomatik olarak makroyu çalıştırabilirsiniz. Aşağıdaki tablo program olaylarına ve hangi noktalarda atanmış makronun çalıştırıldığına dair bir genel bakış sağlar.

Olay

Atanmış bir makro çalıştırıldı...

Programı Başlat

...LibreOffice uygulaması çalıştırıldıktan sonra.

Programdan Çıkış

LibreOffice uygulaması sonlandırılmadan önce.

Belge Oluştur

...File - New ile veya New simgesiyle yeni bir belge oluşturulduktan sonra.

Belge Aç

...File - Open ile veya Open simgesiyle belge açıldıktan sonra.

Belgeyi farklı kaydet

...bir belge belirtilen bir isimle kaydedilmeden önce (eğer bir belge ismi henüz belirtilmemişse, Dosya - Farklı Kaydet, Dosya - Kaydet ve ya Kaydet simgesi ile).

Belge farklı kaydedildi

... bir belge belirtilen bir isimle kaydedildikten sonra (Dosya - Farklı Kaydet, Dosya - Kaydet veya Kaydet simgesi ile eğer bir belge ismi henüz belirtilmemişse).

Belgeyi Kaydet

... bir belge ismi belirtilmiş olmak şartıyla, belge File - Save ile veya Save simgesiyle kaydedilmeden önce.

Belge kaydedildi

... bir belge ismi zaten belirtilmiş olmak şartıyla, belge File - Save ile veya Save simgesiyle kaydedildikten sonra.

Belge kapatılıyor

...bir belge kapatılmadan önce.

Belge kapatıldı

...belge kapatıldıktan sonra. "Belgeyi Kaydet" olayının belge kapatılmadan önce kaydedilmesiyle de oluşacağını unutmayın.

Belgeyi etkinleştir

...bir belge arka plana gönderildikten sonra.

Belgeyi devreden çıkart

... başka bir belge ön plana getirildikten sonra.

Belge Yazdır

...Yazdır iletişim penceresi kapatıldıktan sonra, ama gerçek yazdırma süreci başlamadan önce.

JavaScript çalıştırma hatası

...bir JavaScript çalışma zamanı hatası oluştuğunda.

Posta Birleştirmeyi Yazdır

...Yazdır iletişim penceresi kapatıldıktan sonra, ama gerçek yazdırma süreci başlamadan önce. Bu olay yazdırılan her kopya için gerçekleşir.

Sayfa sayısı değişimi

...sayfa sayısı değiştiğinde.

İleti alındı

...bir ileti alınırsa.


Bir Makroyu bir Olaya atamak

 1. Araçlar - Özelleştir'i seçin ve Olaylar sekmesine tıklayın.

 2. Atamanın genel olarak mı veya sadece Save In liste kutusunda yer alan mevcut döküman içerisinde mi geçerli olmasını istediğinizi seçin.

 3. Olayı Olay listesinden seçin.

 4. Makro'ya tıklayın ve seçilen olaya atanacak makroyu seçin.

 5. Makroyu atamak için TAMAM'a tıklayın.

 6. İletişim penceresini kapatmak için Tamam'a tıklayın.

Bir Makro ' nun bir olaya atamasını kaldırmak.

 1. Araçlar - Özelleştir'i seçin ve Olaylar sekmesine tıklayın.

 2. Eğer evrensel bir atamayı veya mevcut belgede henüz geçerli bir atamayı kaldırmak isterseniz, İçine Sakla liste kutundaki seçeneği seçin.

 3. Olay listesinden silinecek atamayı içeren olayı seçin.

 4. Sil'e tıklayın.

 5. İletişim penceresini kapatmak için Tamam'a tıklayın.

Please support us!