Kütüphaneleri ve Modülleri Düzenlemek

Basic Libraries Containers

LibreOffice Basic libraries can be stored in 3 different containers:

To access macros stored in libraries of Application Macros or My Macros from another container, including the document container, use the GlobalScope specifier.

Kütüphaneleri Düzenlemek

Yeni bir Kütüphane oluşturmak

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Kütüphaneler sekmesine tıklayın.

 3. Select to where you want to attach the library in the Location list. If you select Application Macros & Dialogs, the library will belong to the LibreOffice application and will be available for all documents. If you select a document the library will be attached to this document and only available from there.

 4. Yeni'ye tıklayın ve yeni bir kütüphane oluşturmak için isme tıklayın.

Bir Kitaplığı İçe Aktar

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Kütüphaneler sekmesine tıklayın.

 3. Select to where you want to import the library in the Location list. If you select Application Macros & Dialogs, the library will belong to the LibreOffice application and will be available for all documents. If you select a document the library will be imported to this document and only available from there.

 4. Sona Ekle'ye tıklayın ve sona eklemek için harici kütüphane seçin.

 5. Kütüphane Ekle iletişim penceresinde eklenecek tüm kütüphaneleri seçin. İletişim penceresi seçili dosyada bulunan tüm kütüphaneleri gösterir.

 6. Kütüphaneyi yalnız başvuru olarak eklemek istiyorsanız Başvuru olarak ekle (salt okunur) onay kutusunu seçili hale getirin. Salt okunur kütüphaneler tam olarak işlevseldir ancak Temel IDE içinde değiştirilemezler.

 7. Eğer aynı isimde var olan kütüphalerin üzerine yazılmasını istiyorsanız Var olan kütüphaneleri değiştir onay kutusunu seçili hale getirin.

 8. Kütüphaneyi eklemek için Tamam'a tıklayın.

Bir Kitaplığı Dışa Aktar

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Kütüphaneler sekmesine tıklayın.

 3. Konum listesinde kitaplığınızın nerede depolandığını belirtirsiniz. Dışa aktarmak istediğiniz kitaplığı seçin. Standard kitaplığı dışa aktaramayacağınızı göz önünde bulundurunuz.

 4. Dışa Aktar...'a tıklayın

 5. Choose whether you want to export the library as an extension or as a BASIC library.

 6. Sil'e tıklayın.

 7. Kitaplığınızın nereye dışa aktarılacağını seçin.

 8. Kütüphaneyi eklemek için Tamam'a tıklayın.

Bir kütüphaneyi Silmek

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Kütüphaneler sekmesine tıklayın.

 3. Listeden silinecek kütüphaneyi seçin.

 4. Sil'i tıklayın.

Modülleri ve İletişim Pencelerini Düzenlemek

Yeni Modül ya da İletişim Öğesi Oluştur

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Modüller sekmesini ya da İletişim Pencereleri sekmesini tıklayın.

 3. Modülün ekleneceği kütüphaneyi seçin ve Yeni'ye tıklayın.

 4. Modül ya da iletişim penceresi için bir isim girin ve Tamam'a tıklayın.

Modül ya da İletişim Öğesini Yeniden Adlandır

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Yeniden adlandırılacak modülü iki kez, tıklamalar arasında duraklayarak tıklayın. Yeni ismi girin.

  Temel IDE'de ekranın altındaki sekmelerde yer alan modülün ya da iletişim penceresinin adına sağ tıklayın, Yeniden adlandır'ı seçin ve yeni bir isim yazın.

 3. Değişiklikleri onaylamak için Enter tuşuna basın.

Modül ya da İletişim Öğesi Sil

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Modüller sekmesini ya da İletişim Pencereleri sekmesini tıklayın.

 3. Listeden silinecek modülü ya da iletişim penceresini seçin. Gerekirse alt-girdileri göstermek için herhangi bir girdiye çift tıklayın.

 4. Sil'i tıklayın.

warning

Bir modülü silmek, o modül içerisindeki tüm var olan yordam ve fonksiyonları siler.


Belgeler ya da Şablonlar arasında Projeleri Düzenlemek

Belgeler, şablonlar ve uygulama arasında modülleri taşımak ya da kopyalamak.

 1. Modülleri ya da iletişim pencerelerini taşımak ya da kopyalamak istediğiniz tüm belgeleri ya da şablonları açın.

 2. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 3. Bir modülü veya iletişim penceresini başka bir belgeye taşımak için, listede karşılık gelen nesneye tıklayın ve istenen pozisyona sürükleyin. Yatay çizgi nesnenin mevcut konumunu sürükleme sırasında belirtir. tuşlarına dürükleme sırasında nesneyi kopayalam yerine taşımak için basılı tutun.

Lütfen bizi destekleyin!