Kütüphaneleri ve Modülleri Düzenlemek

Basic Libraries Containers

LibreOffice Basic libraries can be stored in 3 different containers:

To access macros stored in libraries of LibreOffice Macros or My Macros from another container, including the document container, use the GlobalScope specifier.

Kütüphaneleri Düzenlemek

Yeni bir Kütüphane oluşturmak

 1. Araçlar - Makrolar - Makroları Düzenle - LibreOffice Basic'i seçin ve Basic IDE içerisindeki Düzenleyici'ye veya Modül Seç simgesine tıklayın, Makro Düzenleyici iletişim penceresini açmak için.

 2. Kütüphaneler sekmesine tıklayın.

 3. Konum listesi içerisinde nereye eklemek istediğinizi seçin. Eğer LibreOffice Makrolar ve İletişim Pencerelerini seçerseniz, kütüphane LibreOffice uygulamasına ait olur ve tüm belgeler için kullanılabilir. Eğer belgeyi seçerseniz kütüphane bu belgeye eklenecektir ve sadece oradan kullanılabilir.

 4. Yeni'ye tıklayın ve yeni bir kütüphane oluşturmak için isme tıklayın.

Bir Kitaplığı İçe Aktar

 1. Araçlar - Makrolar - Makroları Düzenle - LibreOffice Basic'i seçin ve Basic IDE içerisindeki Düzenleyici'ye veya Modül Seç simgesine tıklayın, Makro Düzenleyici iletişim penceresini açmak için.

 2. Kütüphaneler sekmesine tıklayın.

 3. Kütüphaneyi Konum listesinde sonda nereye eklemek istediğinizi seçin. Eğer LibreOffice Makrolara ve İletişim Pencerelerini seçerseniz, kütüphane LibreOffice uygualamasına ait olur ve tüm belgeler için kullanılabilir. Eğer belgeyi seçerseniz, kütüphane bu belgenin sonuna eklenir ve sadece oradan kullanılabilir.

 4. Sona Ekle'ye tıklayın ve sona eklemek için harici kütüphane seçin.

 5. Kütüphane Ekle iletişim penceresinde eklenecek tüm kütüphaneleri seçin. İletişim penceresi seçili dosyada bulunan tüm kütüphaneleri gösterir.

 6. Kütüphaneyi yalnız başvuru olarak eklemek istiyorsanız Başvuru olarak ekle (salt okunur) onay kutusunu seçili hale getirin. Salt okunur kütüphaneler tam olarak işlevseldir ancak Temel IDE içinde değiştirilemezler.

 7. Eğer aynı isimde var olan kütüphalerin üzerine yazılmasını istiyorsanız Var olan kütüphaneleri değiştir onay kutusunu seçili hale getirin.

 8. Kütüphaneyi eklemek için Tamam'a tıklayın.

Bir Kitaplığı Dışa Aktar

 1. Araçlar - Makrolar - Makroları Düzenle - LibreOffice Basic'i seçin ve Basic IDE içerisindeki Düzenleyici'ye veya Modül Seç simgesine tıklayın, Makro Düzenleyici iletişim penceresini açmak için.

 2. Kütüphaneler sekmesine tıklayın.

 3. Konum listesinde kitaplığınızın nerede depolandığını belirtirsiniz. Dışa aktarmak istediğiniz kitaplığı seçin. Standard kitaplığı dışa aktaramayacağınızı göz önünde bulundurunuz.

 4. Dışa Aktar...'a tıklayın

 5. Kitaplığı eklenti olarak ya da temel kitaplık olarak nasıl dışa aktarmak istediğinizi seçin.

 6. Sil'e tıklayın.

 7. Kitaplığınızın nereye dışa aktarılacağını seçin.

 8. Kütüphaneyi eklemek için Tamam'a tıklayın.

Bir kütüphaneyi Silmek

 1. Araçlar - Makrolar - Makroları Düzenle - LibreOffice Basic'i seçin ve Basic IDE içerisindeki Düzenleyici'ye veya Modül Seç simgesine tıklayın, Makro Düzenleyici iletişim penceresini açmak için.

 2. Kütüphaneler sekmesine tıklayın.

 3. Listeden silinecek kütüphaneyi seçin.

 4. Sil'i tıklayın.

Modülleri ve İletişim Pencelerini Düzenlemek

Yeni Modül ya da İletişim Öğesi Oluştur

 1. Araçlar - Makrolar - Makroları Düzenle - LibreOffice Basic'i seçin ve Basic IDE içerisindeki Düzenleyici'ye veya Modül Seç simgesine tıklayın, Makro Düzenleyici iletişim penceresini açmak için.

 2. Modüller sekmesini ya da İletişim Pencereleri sekmesini tıklayın.

 3. Modülün ekleneceği kütüphaneyi seçin ve Yeni'ye tıklayın.

 4. Modül ya da iletişim penceresi için bir isim girin ve Tamam'a tıklayın.

Modül ya da İletişim Öğesini Yeniden Adlandır

 1. Araçlar - Makrolar - Makroları Düzenle - LibreOffice Basic'i seçin ve Basic IDE içerisindeki Düzenleyici'ye veya Modül Seç simgesine tıklayın, Makro Düzenleyici iletişim penceresini açmak için.

 2. Yeniden adlandırılacak modülü iki kez, tıklamalar arasında duraklayarak tıklayın. Yeni ismi girin.

  Temel IDE'de ekranın altındaki sekmelerde yer alan modülün ya da iletişim penceresinin adına sağ tıklayın, Yeniden adlandır'ı seçin ve yeni bir isim yazın.

 3. Değişiklikleri onaylamak için Enter tuşuna basın.

Modül ya da İletişim Öğesi Sil

 1. Araçlar - Makrolar - Makroları Düzenle - LibreOffice Basic'i seçin ve Basic IDE içerisindeki Düzenleyici'ye veya Modül Seç simgesine tıklayın, Makro Düzenleyici iletişim penceresini açmak için.

 2. Modüller sekmesini ya da İletişim Pencereleri sekmesini tıklayın.

 3. Listeden silinecek modülü ya da iletişim penceresini seçin. Gerekirse alt-girdileri göstermek için herhangi bir girdiye çift tıklayın.

 4. Sil'i tıklayın.

warning

Bir modülü silmek, o modül içerisindeki tüm var olan yordam ve fonksiyonları siler.


Belgeler ya da Şablonlar arasında Projeleri Düzenlemek

Belgeler, şablonlar ve uygulama arasında modülleri taşımak ya da kopyalamak.

 1. Modülleri ya da iletişim pencerelerini taşımak ya da kopyalamak istediğiniz tüm belgeleri ya da şablonları açın.

 2. Araçlar - Makrolar - Makroları Düzenle - LibreOffice Basic'i seçin ve Basic IDE içerisindeki Düzenleyici'ye veya Modül Seç simgesine tıklayın, Makro Düzenleyici iletişim penceresini açmak için.

 3. Bir modülü veya iletişim penceresini başka bir belgeye taşımak için, listede karşılık gelen nesneye tıklayın ve istenen pozisyona sürükleyin. Yatay çizgi nesnenin mevcut konumunu sürükleme sırasında belirtir. tuşlarına dürükleme sırasında nesneyi kopayalam yerine taşımak için basılı tutun.

Please support us!