Bir Basic Programında Hata Ayıklamak

Kesme Noktaları ve Tek Adım Çalıştırma

Basic programınızdaki her satırı tek adım çalıştırma kullanarak hatalar için kontrol edebilirsiniz. Her adımın sonucunu anında göreceğiniz için hatalar kolaylıkla izlenebilir. Düzenleyici'nin kesme noktası sütunundaki bir işaretçi, mevcut satırı belirtir. Ayrıca belli bir noktada programın durması için bir kesme noktası atayabilirsiniz.

Düzenleyici penceresinin solundaki kesme noktası sütununa çift tıklayarak karşılık gelen satıra bir kesme noktası ekleyebilirsiniz. Program bir kesme noktasına geldiğinde, program çalışması kesilir.

Tek Adım simgesi kullanılarak yapılan tek adım çalıştırma, programın yordamlara ve fonksiyonlara dallanmasına sebep olur.

Adım yürütme yordamı kullanılarakYordam Adımısimgesi programın yordamları ve fonksiyonları tek bir adım olarak atlamasına sebep olur.

Bir Kesme Noktasının Özellikleri

Kesme noktasının özellikleri, kesme noktasına sağ tıklayarak onun bağlam menüsü aracılığıyla kullanılabilir.

Bir kesme noktasını kendi içerik menüsünden Etkinleştiri seçerek etkinleştirebilir ve etkisizleştirebilirsiniz. Bir kesme noktası etkisizleştirilmişken programın çalışmasını kesmez.

Diğer kesme noktası seçenekleri belirtebileceğiniz Kesme Noktaları penceresini çağırmak için kesme noktası menüsünden Özellikleri ya da içerik menüsünden Kesme Noktalarını seçin.

Liste, bütün kesme noktalarını kaynak kodda karşılık gelen satır numarası ile birlikte gösterir. Seçili bir kesme noktasını Aktif kutusunu seçerek ya da temizleyerek adktifleştirebilir ya da pasifleştirebilirsiniz.

Geçiş Sayısı program kesilmeden kesme noktasından kaç defa geçilebileceğini belirtir. Eğer 0 (varsayılan değer) girerseniz program bir kesme noktasına gelir gelmez durur.

Kesme işaretini programdan kaldırmak için Sil'e tıklayın.

Değişkenlerin Değerini İzlemek

Bir değişkenin değerlerini onu İzleme penceresine ekleyerek izleyebilirsiniz. İzlenen değişkenler listesine bir değişken eklemek için değişkenin adını İzleme metin kutusuna yazın ve Giriş tuşuna basın.

Değişkenlerin değeri sadece değişkenler kapsama alanı içindeyse gösterilir. Mevcut kaynak kod konumunda olmayan değişkenler için değer yerine ("Kapsama Alanı Dışında") gösterilir.

İzleme penceresine dizileri de ekleyebilirsiniz. Dizi değişkeninin değeri herhangi bir index değeri olmadan girerseniz, bütün dizi içeriği gösterilir.

Öneri Simgesi

Eğer çalışma zamanında fareyi metin düzenleyicisinde önceden tanımlanmış bir değişkenin üzerine getirirseniz, değerin içeriği açılır bir kutuda görüntülenir.


Çağrı Yığını Penceresi

Yordamların ve fonksiyonların çağrılma sırasının bir önizlemesini içerir. Kaynak kodun mevcut noktasında hangi yordam ya da fonksiyonların diğer hangi yordam ya da fonksiyonları çağırdığına karar verebilirsiniz.

Çalışma Zamanı Hataların Listesi

1 Özel bir durum oluştu

2 Sözdizimi hatası

3 Gosub olmadan dönüş

4 Hatalı giriş; lütfen tekrar deneyin

5 Geçersiz yordam çağrısı

6 Taşma

7 Yetersiz bellek

8 Dizi zaten boyutlandırılmış

9 İndeks tanımlanan aralığın dışında

10 İkili tanımlama

11 Sıfıra bölüm

12 Değişken tanımlı değil

13 Veri türü uyuşmazlığı

14 Geçersiz parametre

18 Süreç kullanıcı tarafından kesildi

20 Hatasız devam etme

28 Yeterli yığın belleği yok

35 Alt-yordam veya fonksiyon yordamı tanımlanmamış

48 DLL dosyası yükleneme hatası

49 Hatalı DLL çağrı kuralı

51 İç hata

52 Geçersiz dosya adı veya numarası

53 Dosya bulunamadı

54 Hatalı dosya kipi

55 Dosya zaten açık

57 Aygıt G/Ç hatası

58 Dosya zaten mevcut

59 Hatalı kayıt uzunluğu

61 Disk veya sabit disk dolu

62 Okuma EOF'u aştı

63 Hatalı kayıt numarası

67 Çok fazla dosya

68 Aygıt kullanılabilir değil

70 Erişim engellendi

71 Disk hazır değil

73 Gerçekleştiirilmedi

74 Farklı disklerde yeniden adlandırmak mümkün değil

75 Yol/dosya erişim hatası

76 Yol bulunamadı

91 Nesne değişkeni atanmadı

93 Geçersiz desen dizesi

94 Sıfır kullanımına izin verilmiyor

250 DDE Hatası

280 DDE bağlantısı yanıt bekliyor

281 Kullanılabilir DDE kanalı yok

282 DDE bağlantısı başlatmaya cevap veren uygulama yok

283 DDE bağlantısı başlatmaya çok fazla uygulama cevap verdi

284 DDE kanalı kilitlendi

285 Harici uygulama DDE işlemini çalıştıramaz

286 DDE cevapları beklerken zaman aşımı

287 DDE işlemi sırasında kullanıcı ESCAPE tuşuna bastı

288 Harici uygulama meşgul

289 Veri olmadan DDE işlemi

290 Veri yanlış formatta

291 Harici uygulama durduruldu

292 DDE bağlantısı kesildi veya düzenlendi

293 DDE yöntemi açık kanal olmadan çalıştırıldı

294 Geçersiz DDE bağlantı biçimi

295 DDE iletileri kayboldu

296 Yapıştırma bağlantısı zaten kullanıldı

297 Geçersiz bağlantı konusu yüzünden bağlantı kipi ayarlanamadı

298 DDE DDEML.DLL dosyasına ihtiyaç duyuyor

323 Modül yüklenemiyor; geçersiz format

341 Geçersiz nesne dizini

366 Nesne kullanılabilir değil

380 Hatalı özellik değeri

382 Bu özellik salt-okunur

394 Bu özellik sadece yazılabilir

420 Geçersiz nesne başvurusu

423 Özellik veya yöntem bulunamadı

424 Nesne gerekli

425 Nesnenin geçersiz kullanımı

430 OLE Otomasyonu bu nesne tarafından desteklenmiyor

438 Bu özellik veya yöntem nesne tarafından desteklenmiyor

440 OLE otomasyon hatası

445 Bu eylem verilen nesne tarafından desteklenmiyor

446 Adlandırılmış değişkenler verilen nesne tarafından desteklenmiyor

447 Mevcut yerel ayar verilen nesne tarafından desteklenmiyor

448 Adlandırılan değişken bulunamadı

449 Değişken seçimlik değil

450 Geçersiz değişken sayısı

451 Nesne bir liste değil

452 Geçersiz sıra numarası

453 Belirtilen DLL işlevi bulunamadı

460 Geçersiz pano biçimi

951 Beklenmeyen sembol:

952 Beklenen:

953 Sembol bekleniyor

954 Değişken bekleniyor

955 Başlık bekleniyor

956 Değer uygulanamadı

957 Değişken zaten tanımlı

958 Alt yordam veya fonksiyon yordamı zaten tanımlanmış

959 Etiket zaten tanımlı

960 Değişken bulunamadı

961 Dizi veya yöntem bulunamadı

962 Yordam bulunamadı

963 Etiket tanımlanmamış

964 Bilinmeyen veri türü

965 Çıkış bekleniyor

966 Bildirim bloğu hala açık: eksik

967 Parantezler uyuşmuyor

968 Sembol daha önce farklı tanımlanmış

969 Parametreler yordama karşılık gelmiyor

970 Numarada geçersiz karakter

971 Dizi boyutlandırılmalı

972 If olmadan Else/Endif

973 bir yordam içinde izin verilmiyor

974 bir yordamın dışında izin verilmiyor

975 Boyut tanımlamaları uyuşmuyor

976 Bilinmeyen seçenek:

977 Sabit yeniden tanımlanmış

978 Program çok büyük

979 İzin verilmeyen dizgeler veya diziler

1000 Bu özelliğe sahip olmayan nesneler

1001 Bu yönteme sahip olmayan nesneler

1002 Gerekli değişken eksik

1003 Geçersiz sayıda bağımsız değişken

1004 Bir yöntemin çalıştırılmasında hata

1005 Özellik ayarlanamadı

1006 Özellik belirlenemedi

Lütfen bizi destekleyin!