The Basic Editor

Basic düzenleyicisi metin belglesi içinde çalışırken tanıdık olduğunuz standart düzenleme fonksiyonlarını sağlar. Düzen menüsü (Kes, Sil, Yapıştır), Shift tuşu ile seçme yeteneği ile imlecin konumlandırılması fonksiyonları (örneğin ve ok tuşları basılı iken kelimeden kelimeye hareket) fonksiyonlarını destekler.

Uzun satırlar boşluk ve satırın son iki karakteri olarak alt çizgi _ eklenmesi ile birden fazla parçaya bölünebilir. Bu satırı takip eden satır ile birleştirerek tek mantıksal satır yapar. (Eğer "Uyumluluk Seçeneği" Basic modülü içerisinde kullanıldıysa, yorum satırları için de satır devam özelliği geçerlidir.)

Eğer Makro çubuğu üzerindei BASIC Çalıştır simgesine basarsanız, program çalışması Basic düzenleyicinin ilk satırında başlar. Program ilk Sub veya Function ifadesini çalıştırır ve daha sonra durur. "Sub Main" program çalışması sırasında öncelik almaz.

tip

IDE'yi ilk açtığınızda Sub Main ve End Sub satırları arasında gördüklerinizi Basic kodu içerisine ekleyin. Diğer bir seçenek olarak da, tüm satırları silin ve kendi Basic kodunuzu girin.


Proje içinde Gezinim

Kütüphane Listesi

Araç çubuğunun solundaki Kütüphane listesinden düzenleyicide açmak için bir kütüphane seçin. Seçilen kütüphanedeki ilk modül gösterilecektir.

Nesne Kataloğu

Makro araç çubuğu içerisindeki Nesne Kataloğu simgesine Simge nesne kataloğunu göstermek için tıklayın.

İletişim penceresi varolan nesnelerin tamamını hiyerarşik bir yapıda gösterir. Bir nesneye iki kere tıklamak alt sıradaki nesnelerini açar.

Düzenleyicide belirli bir birimi görüntülemek için ya da seçilen bir SUB veya İŞLEV içinde imleci konumlandırmak için ilgili girdi üzerinde çift tıklayın.

Basic Kaynak Kodu Kaydetme ve Yükleme

Basic kodunu, kaydetmek ve diğer programlama sistemlerine aktarmak için, bir metin dosyasına kaydedebilirsiniz.

warning

Basic iletişim öğelerini, bir metin dosyasına kaydedemezsiniz.


Kaynak Kod bir Metin Dosyasına kaydediliyor

  1. Nesne kataloğundan metin olarak dışarı aktarmak istediğiniz modülü seçiniz.

  2. Makro araç çubuğundaki Kaynağı Farklı Kaydet simgesine tıklayın.

  3. Dosyayı kaydetmek için, bir dosya adı seçiniz ve Tamam'a basınız.

Kaynak Kod bir Metin Dosyasından Yükleniyor

  1. Nesne kataloğundan metin olarak içeri almak istediğiniz modülü seçiniz.

  2. İmleci program kodunu eklemek istediğiniz yere konumlandırınız.

  3. Makro araç çubuğundaki Kaynak Metin Ekle simgesine tıklayın.

  4. Kaynak kodu içeren metin dosyasını seç ve TAMAMa tıkla.

Lütfen bizi destekleyin!