Kitaplıklar, Modüller ve İletişim Pencereleri

Takip eden metin, LibreOffice Basic içindeki kütüphanelerin, modüllerin ve iletişim öğelerinin basit kullanımları ile ilgili bilgi vermektedir.

LibreOffice Basic projenizi yapılandırmanız için araçlar sunar. Bir Basic projesindeki tekil SUB ve FONKSİYONLARI gruplamanız için çeşitli "birimleri" destekler.

Kütüphaneler

Kütüphaneler modülleri düzenlemek için bir araç olarak sunulurlar ve bir belgeye veya şablona eklenebilinirler. Belge veya şablon kaydedildiğinde, bu kütüphaneyi içeren tüm modüller de otomatik olarak kaydedilirler.

Bir kütüphane 16,000 modül içerebilir.

Modüller

A module contains SUBS and FUNCTIONS along with variable declarations. The length of the program that can be saved in a module is limited to 64 kB. If more space is required you can divide a LibreOffice Basic project among several modules, and then save them in a single library.

İletişim Öğesi Modülleri

İletişim penceresi modülleri, pencere kutusu özellikleri de dahil olmak üzere pencere tanımlamalarını, her pencerenin özelliklerini ve kendisine atanan olayları içerirler. Bir iletişim penceresi modülü sadece tek bir iletişim penceresi içerebildiğinden sıklıkla "iletişim" olarak adlandırılır.

Lütfen bizi destekleyin!