Sözdizimi

Bu kısım LibreOffice Basic elemanlarının temel sözdizimini anlatmaktadır. Detaylı tanımlama için lütfen ayrı olan LibreOffice Basic kılavuzuna bakınız.

Değişkenlerin Kullanımı

LibreOffice Basic'de değişkenlerin temel kullanımı açıklanmaktadır.

Nesne Kataloğunu Kullanmak

Nesne kataloğu LibreOffice içerisine girdiğiniz tüm modül ve iletişim pencerelerine bir genel bakış sağlar.

Using Procedures, Functions and Properties

The following describes the basic use of procedures, functions and properties in LibreOffice Basic.

Kitaplıklar, Modüller ve İletişim Pencereleri

Takip eden metin, LibreOffice Basic içindeki kütüphanelerin, modüllerin ve iletişim öğelerinin basit kullanımları ile ilgili bilgi vermektedir.

Lütfen bizi destekleyin!