Temel Bilgiler

Bu bölüm LibreOffice Basic ile çalışmanın temellerini anlatacaktır.

LibreOffice Basic kodu sub...end sub ve function...end function bölümleri arasındaki altyordamlara ve fonksiyonlara bağlıdır. Her Alt veya Fonksiyon diğer Altları ve Fonksiyonları çağırabilir. Eğer Alt ve Fonksiyonlar için genel kod yazmaya dikkat ederseniz, diğer programlarda da muhtemelen kullanabilirsiniz. Ayrıca Yordamlar ve Fonksiyonlar kısmına bakın.

Not Simgesi

Ortak değişkenlerin, alt yordamların ve fonksiyonların isimleri için bazı kısıtlamalar uygulanır. Aynı kitaplıktaki bir modülle aynı ismi kullanmamanız gerekir.


Sub nedir?

Alt ifadesi altyordam ifadesinin kısaltmasıdır, onlar da program içerisinde belli görevleri işlemek için kullanılır. Altlar görevleri bireysel yordamlara bölmek için kullanılır. Bir programı yordam ve altyordamlara bölmek okunabilirliği arttırır ve hata eğilimini azaltır. Birt alt muhtemelen bazı parametreler alır ve kendini çağıran alt veya fonksiyona bir değer döndürmez, örneğin:

DeğerlerleBirŞeylerYap(İlkDeğer,İkinciDeğer)

Fonksiyon Nedir?

Bir fonksiyon aslında değer döndüren bir altyordamdır. Bir fonksiyonu değişkene değer atamasının sağ tarafında veya değer kullandığını diğer yerlerde kullanabilirsiniz, örneğin:

İkinciDeğer = fonksiyonum(İlkDeğer)

Küresel ve yerel değişkenler

Modül içerisinde evrensel değişkenler tüm altlar ve fonksiyonlar için geçerlidir. İlk alt veya fonksiyon başlamadan önce modulün başlangıcında tanımlanırlar.

Alt veya fonksiyon içerisinde tanımladığınız değişkenler sadece o alt veya fonksiyon içerisinde geçerlidir. Bu değişkenler evrensel değişkenlerin üzerine aynı isimle yazar ve yerel değişkenlerin üzerine üst seviye altlar ve fonksiyonlar gelen aynı isimlerle yazar.

Yapılanma

Programınızı altyordamlara ve fonksiyonlara (Altlara ve Fonksiyonlara) ayırdıktan sonra, bu yordamları ve fonksiyonları diğer nesnelerde dosya olarak kullanmak için kaydedebilirsiniz. LibreOffice Basic Modüller ve Kütüphaneler'i destekler. Altlar ve fonksiyonlar daima modüller içinde bulunur. Modülleri evrensel veya bir belgenin parçası olarak tanımlayabilirsiniz. Çoklu modüller bir kütüphaneye birleştirilebilir.

Bir dosyadan diğerine altyordamları, modülleri ve kitaplıkları Makro penceresini kullanarak kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

Lütfen bizi destekleyin!