LibreOffice Basic ile Programlama

Makrolar ve LibreOffice Basic ile çalışmak hakkında genel bilgi bulacağınız yer burasıdır.

Temel Bilgiler

Bu bölüm LibreOffice Basic ile çalışmanın temellerini anlatacaktır.

Sözdizimi

Bu kısım LibreOffice Basic elemanlarının temel sözdizimini anlatmaktadır. Detaylı tanımlama için lütfen ayrı olan LibreOffice Basic kılavuzuna bakınız.

Tümleşik Geliştirme Ortamı (IDE)

Bu bölüm, LibreOffice Basic için Tümleşik Geliştirme Ortamını açıklar.

Document Event-Driven Macros

This section describes how to assign scripts to application, document or form events.

Lütfen bizi destekleyin!