Makro

LibreOffice Temel makrolarını yaratabileceğiniz, biçimlendirebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve çalıştırabileceğiniz Makro iletişim ögesini açar.

Makro adı

Seçilen makronun adını görüntüler. Bir makroyu isimlendirmek veya makronun ismini değiştirmek için, buraya bir isim giriniz.

Makrodan kaydet / Makro içine kaydet

Makrolarınızı açabileceğiniz ve kaydedebileceğiniz kütüphaneler ve modülleri listeler. Bir makroyu, özel bir döküman olarak kaydetmek için dökümanı açın ve sonra bu iletişim öğesini açın.

Çalıştır / Kaydet

Mevcut makroyu çalıştırır veya kaydeder.

Ata

Seçilen makronun bir menü komutu, bir araç çubuğu veya bir olaya atandığı bölgede, Özelleştirme iletişim penceresini açar.

Düzenle

LibreOffice Basic düzenleyiciyi başlatır ve düzenleme için seçilen makroyu açar.

Yeni/Sil

Yeni bir makro açar veya seçilen makroyu siler.

Bir makro oluşturmak için listedeki Makrodan "Standart" modülü seçin ve Yeniyi tıklayın.

Bir makroyu silmek için onu seçin ve Sili tıklayın.

Yönetici

Var olan makro modülleri, iletişimler ve kütüphaneleri ekleme, düzenleme veya silme yapabileceğinizMakro Yönet iletişim penceresini açar.

Modül/İletişim

Var olan makroları ve iletişim pencerelerini listeler.

Bir modülü veya iletişimi kütüphaneler arasıda sürükle-bırak yapabilirsiniz

Bir iletişim veya modülü kopyalamak için sürükle-bırak yaparken tuşlarını basılı tutun.

Düzenle

Seçili makroyu veya iletişim penceresini düzenlemek için açar.

Yeni Modül

Yeni bir modül oluşturur.

Yeni bir iletişim kutusu oluşturur.

Kitaplıklar sekme sayfası

Makro kütüphanelerinizi yönetmenizi sağlar.

Konum

Düzenlemek istediğiniz makro kütüphaneleri içeren konumu seçin

Kütüphane

Seçilen konumdaki makro kütüphanelerini listeler.

Düzenle

Seçtiğiniz kitaplığı düzenleyebilmeniz için LibreOffice Basic düzenleyicisini açar.

Parola

Seçilen kütüphane için the parola atar veya düzenler. "Standart" kütüphanelerde parola bulunamaz.

Yeni Modül

Yeni bir kitaplık oluşturur.

İsim

Yeni modül, iletişim veya kütüphane için bir isim girin.

Ekle

Mevcut listeye eklemek istediğiniz LibreOffice Basic kitaplığının konumunu belirleyin ve tuşuna tıklayın.

Lütfen bizi destekleyin!