LibreOffice Basic Sözlüğü

Bu sözlük LibreOffice Basic ile çalışırken karşılaşabileceğiniz bazı teknik terimleri açıklar.

Ondalık Ayracı

LibreOffice Basic sayıları ondalık ve binler ayracın türünü yerel sistem ayarlarını kullanarak belirler ve dönüştürür.

Davranışın hem kapalı dönüştürme ( 1 + "2.3" = 3.3 ) hem de fonksiyonu IsNumeric üzerinde etkisi vardır.

Renkler

LibreOffice Basic içerisinde, renkler uzun tam sayı değeri olarak davranır. Renk sorgularının geri dönen değeri de daime uzun tam sayı değeridir. Özellikleri tanımlarken, renkler RGB fonksiyonu kullanılarak uzun tam sayı değeri olan RGB kodları olarak ifade edilebilir.

Twipler

Bir twip, tüm gösterim ekranlarında değişmeyen konumu ve ekran elemanlarının boyutunu tanımlamak için kullanılan ekran bağımsız birimdir, Bir twip, bir inçin 1/1440'ı veya bir yazıcı noktasının 1/20'sidir. Bir içn için 1440 twip ve bir santimetre için de 567 twip vardır.

URL Yazımı

URLler (Değişmeyen Kaynak Tanımlayıcıları) tipik olarak ağ ortamı içerisinde bir dosya sistemindeki dosya gibi kaynağın konumunu belirlemede kullanılır.Bir URL protokol tanımlayıcı, evsahibi makine tanımı, dosya ve yol tanımı içerir.

protokol://konak.adı/dizin/tam/yolu/dosya.html

URL'lerin internette en yaygın kullanımı web sayfalarının belirtilmesidir. Protokole örnekler http, ftp ve file olarak verilebilir. file protokol belirleyicisi dosya yerel dosya sisteminde olduğunda kullanılır.

URL yazımı bazı özel karakterlerin kullanımına izin vermez. Bunlar ya başka karakterlerle değiştirilirler ya da kodlanırlar. Bölü işareti (/) yol ayırıcı olarak kullanılır. Örneğin, yerel C:\Users\alice\Documents\My File.odt dizinindeki "Windows notation" dosyası URL yazımında file:///C:/Users/alice/Documents/My%20File.odt halini alır.

Ölçme Birimleri

LibreOffice Basic içerisinde, birim bilgisi bekleyen bir metod parametresi veya özellik, birim olmadan bir tamsayı veya uzun tamsayı olarak veya birimi içeren bir karakter olarak belirtilebilir. Eğer hiç bir birim metoda geçmezse etkin belge türü için tanımlı varsayılan birim kullanılır. Eğer parametre ölçüm birimi içeren bir karakter dizisi olarak geçirilirse, varsayılan birim yok sayılır. Belge türü için ölçüm birimi - (Belge Türleri) - Genel altından ayarlanabilir.

Lütfen bizi destekleyin!