Calling Basic Macros from Python

Python komut dosyalarından LibreOffice Basic makrolarını çağırabilirsiniz ve karşılığında aşağıdakiler gibi dikkate değer özellikler elde edilebilir:

LibreOffice Uygulama Programlama Arayüzü (API) Komut Dosyası Çerçevesi, Python ile Basic veya bu konuda desteklenen diğer programlama dilleri arasında diller arası komut dosyası yürütmeyi destekler. Bağımsız değişkenler, her iki dilin de tanıdığı ilkel veri türlerini temsil etmeleri koşuluyla ve Komut Dosyası Çerçevesinin bunları uygun şekilde dönüştürdüğü varsayılarak çağrılar arasında aktarılabilir.

tip

Python'dan Basic'e, JavaScript'e veya başka bir komut dosyası motoruna diller arası çağrılar gerçekleştirmeden önce Python standart modülleri ve LibreOffice API özellikleri hakkında bilgi sahibi olmanız tavsiye edilir.


warning

Bir Tümleşik Geliştirme Ortamından (IDE) Python komut dosyalarını çalıştırırken, LibreOffice gömülü Temel motoru bulunmayabilir. Bu tür bağlamlarda Python'dan LibreOffice Basic'e çağrı yapmaktan kaçının. Ancak Python ortamı ve Evrensel Ağ Nesneleri (UNO) tamamen kullanılabilirdir. Daha fazla bilgi için Python için Tümleşik Bir IDE Ayarlama bölümüne bakın.


LibreOffice Basic Komut Dosyalarını Alma

LibreOffice Basic makroları kişisel olabilir, paylaşılabilir veya belgelere gömülebilir. Bunları yürütmek için, Python çalışma zamanına Basic makro konumlarının sağlanması gerekir. com.sun.star.script.provider.XScriptProvider arayüzünü uygulamak çalıştırılabilir komut dosyalarının alınmasına imkân sağlar:


		 import uno
		 from com.sun.star.script.provider import Xscript
		   
		 def getBasicScript(macro='Main', module='Module1', library='Standard',
		     isEmbedded=False) -> XScript:
		   '''Grab Basic script object before invocation.'''
		   ctx = uno.getComponentContext()
		   smgr = ctx.ServiceManager
		   if isEmbedded:
		     desktop = smgr.createInstanceWithContext('com.sun.star.frame.Desktop', ctx)
		     scriptPro = desktop.CurrentComponent.getScriptProvider()
		     location = "document"
		   else:
		     mspf = smgr.createInstanceWithContext(
		       "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory", ctx)
		     scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
		     location = "application"
		   scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+macro+ \
		         "?language=Basic&location="+location
		   xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
		   return xScript
		 

Executing LibreOffice Basic Scripts

The LibreOffice Software Development Kit (SDK) documentation for com.sun.star.script.provider.XScript interface details the calling convention for inter-language calls. Invocation of functions requires three arrays:

Python Syntax

results = script.invoke((prompt,buttons,title), (), ())

script.invoke((message,), tuple, ())

script.invoke((args), (), results)

Examples of Personal or Shared Scripts

Examples in Input/Output to Screen detail Python to Basic invocation calls. Monitoring Document Events illustrates the usage of *args Python idiom to print a variable number of parameters to Access2Base logging console dialog.

tip

At time of development you can interrupt Python script execution using Xray extension in order to inspect properties and methods of UNO objects. The APSO extension debugger allows object introspection using either Xray either MRI extensions.	 def xray(myObject):
	 	 script = getBasicScript(library="XrayTool", module="_Main", macro="Xray")
	 	 script.invoke((myObject,), (), ())
	 

Examples of Embedded Scripts in Documents

*argsPython simplified syntax can be used in conjunction with LibreOffice Basic routines that accept a variable number of arguments. Below Print and SUM Python functions call their Basic Print and SUM counterparts, using aforementioned getBasicScript function. Exception handling is not detailed.


	 # -*- coding: utf-8 -*-
	 from __future__ import unicode_literals
	   
	 def Print(*args):
	   """Outputs the specified strings or numeric expressions in a dialog box."""
	   xScript = getBasicScript("Print", "Scripting", embedded=True)
	   xScript.invoke((args), (), ())
	   
	 def SUM(*args):
	   """SUM the specified number expression."""
	   xScript = getBasicScript("SUM", "Scripting", embedded=True)
	   res = xScript.invoke((args), (), ())
	   return res[0]
	   
	 # def getBasicScript() # see above
	   
	 def playWithArgs():
	   Print("Fun with *args ", -9.81, 297864.681974, 8762E-137)
	   Print(SUM(45, -9.81, 297864.681974))
	   Print(SUM(45, -9.81, 297864.681974, 8762E+137))
	   
	 g_exportedScripts = (playWithArgs,)
	 

The LibreOffice Basic Print and SUM document-based routines accept a variable number of arguments. The Private or Public attributes have no effect. The arguments type checking is skipped for clarity.


	 Option Compatible ' "Standard.Scripting" module
	 Option Explicit
	   
	 Private Sub Print(ParamArray args() As Variant, Optional sep As String = " ")
	   ''' Print item list of variable number '''
	   ' all CStr() convertible args are accepted
	   Dim str As String, i As Integer
	   If UBound(args) >= 0 Then
	     For i = 0 To UBound(args)
	       str = str + Cstr(args(i))+ sep 
	     Next i
	   End If
	   Print str
	 End Sub ' Standard.Scripting.Print()
	   
	 Public Function SUM(ParamArray args() As Variant) As Variant
	   ''' SUM a variable list of numbers '''
	   Dim ndx As Integer
	   If UBound(args) >= 0 Then
	     For ndx = 0 To UBound(args)
	       SUM = SUM + args(ndx)
	     Next ndx
	   End If
	 End Function ' Standard.Scripting.SUM()
	 

Lütfen bizi destekleyin!