İletişim Düzenleyicisindeki Kontrol Öğelerinin Çevirisi

Basic IDE iletişim düzenleyicideki Dil araç çubuğu yerelleştirilebilir iletişimleri etkinleştiren ve düzenleyen denetimleri gösterir.

Varsayılan olarak, oluşturduğunuz her iletişim öğesi yalnızca bir dil için dizilim kaynağı ihtiva eder. Kullanıcının dil ayarlarına göre otomatik olarak yerelleştirilmiş dizilimleri gösteren iletişim öğeleri oluşturmak isteyebilirsiniz.

Yerelleştirilebilir iletişim öğelerini etkinleştirmek için

 1. Basic IDE iletişim düzenleyicide Görünüm - Araç çubukları - Dili seçerek Dil araç çubuğunu açın.

  Mevcut kütüphanede yerelleştirilebilir bir iletişim öğesi zaten varsa, Dil çubuğu otomatik olarak gösterilir.

 2. Dil çubuğu veya Araç Kutusu çubuğu üzerindeki Dilleri Yönet simgesine Dilleri Yönet simgesi tıklayın.

  Arayüz Dillerini Yönet iletişim öğesini görürsünüz. Bu iletişim öğesi mevcut kütüphanedeki dilleri yönetir. Mevcut kütüphanenin adı başlık çubuğunda görüntülenir.

 3. Bir dil girişi eklemek için iletişim öğesinde Ekle'ye tıklayın.

  Bu adım tüm yeni iletişim öğelerinin yerelleştirilebilir dizilim kaynaklarına sahip olmasını sağlar.

 4. Ekle'yi ilk kez tıkladığınızda, Varsayılan Arayüz Dilini Ayarla iletişim öğesini görürsünüz. Ekle'yi daha sonraki tıklamalarınızda, bu iletişim öğesi Arayüz Dili Ekle adını alır.

  Ayrıca Arayüz Dilini Yönet iletişim öğesindeki varsayılan dili de değiştirebilirsiniz.

 5. Bir dil seçin.

  Bu iletişim özelliklerine tüm dizeleri çevrilmiş sürümleri içeren dize kaynakları ekler. Varsayılan dilin iletişim dizelerinin ayarları yeni ayar dizilerine kopyalanır. Daha sonra, yeni bir dil geçiş yapabilir ve sonra dizeleri çevirebilirsiniz.

 6. İletişim öğesini kapat veya ilave diller ekle.

İletişim öğenizde yerelleştirilebilir kontrolleri düzenlemek için

İletişim öğelerinizdeki yerelleştirilebilir dizilimler için kaynak eklediğinizde, mevcut dili Dil araç çubuğu üzerindeki Mevcut Diller liste kutusundan seçebilirsiniz.

 1. Varsayılan dili görüntülemek için Mevcut Diller liste kutusunu değiştirin.

 2. İletişim öğenize istediğiniz sayıda kontrol öğesi ekleyin ve istediğiniz tüm dizilimleri girin.

 3. Mevcut Diller liste kutusundan başka bir dil seçin.

 4. Kontrol özellikleri iletişiminin kullanımı, tüm dizeleri diğer dile düzenleyiniz.

 5. Eklediğiniz tüm diller için yineleyin.

Eğer bu dilde dizi sağlarsanız, sizin iletişiminiz LibreOffice kullanıcı sürümünün kullanıcı arayüzü dilinin dizilerini görecek.

Eğer kullanıcının sürümü ile eşleşen bir dil yoksa kullanıcı varsayılan dil dizisini görecektir.

Eğer kullanıcı Basic iletişimi için yerelleştirilebilir sizi kaynakları bilinmeyen LibreOffice ürününün eski sürümünü kullanıyorsa kullanıcı varsayılan dil dizilerini görecektir.

Lütfen bizi destekleyin!