Temel İletişim Öğesi Oluştur

  1. Araçlar - Makrolar - İletişim Öğelerini düzenle seçeneğini seçin ve daha sonra Yeni seçeneğini tıklayın.

  2. Enter a name for the dialog and click OK. To rename the dialog later, right-click the name on the tab and choose Rename.

  3. Düzenle seçeneğini tıklayın. Basic iletişim öğesi düzenleyicisini açar ve boş bir iletişim öğesini içerir.

  4. Araç Kutusu çubuğunu görmüyorsanız, Araç Kutusu çubuğunu açmak için Kontrol Ekle simgesinin yanındaki oka tıkayın.

  5. Denetim oluşturmak için, bir aracı tıklayın ve iletişim öğesi üzerine taşıyınız.

Lütfen bizi destekleyin!