Access2Base

Access2Base nedir?

Access2Base, (şirket veya kişisel) uygulama geliştiricileri ve gelişmiş kullanıcılar için bir LibreOffice Basic kütüphanesidir. "LibreOffice makroları ve iletişim pencereleri" içinde depolanmış kütüphanelerden biridir.

Uygulanan makrolar tarafından sağlanan işlevselliklerin hepsi doğrudan Microsoft Access'ten esinlenmiştir. Makrolar temel olarak bir LibreOffice Base uygulamasından, ancak bir veritabanında saklanan verilere erişimin anlamlı olduğu herhangi bir LibreOffice belgesinden (Writer, Calc, ...) alınabilir.

Access2Base tarafından sağlanan API (API = Uygulama Programlama Arayüzü) standart UNO API'sine göre daha kısa, sezgisel ve kolay öğrenilebilir olması amaçlanarak hazırlanmıştır.

Uyarı Simgesi

Kitaplığın çevrim içi olarak sunulduğu adres içinhttp://www.access2base.com


Uygulanan makroların içeriği:

 1. Microsoft Access nesne modeline benzer formlar, iletişim pencereleri ve kontroller gibi işlevleri olan basitleştirilmiş ve genişletilebilir bir API

 2. Tablo, sorgu, kayıt kümesi ve alan nesneleri ile veritabanı erişimi için bir API

 3. Microsoft Access makroları/eylemleri ile aynı sözdizimine sahip bir dizi eylem

 4. DLookup, DSum, ... veritabanı işlevleri

 5. Forms!formum!denetimim benzeri kısayol gösterimi desteği

ilave olarak

 1. tutarlı bir hata ve istisna işleyici

 2. form, iletişim penceresi ve kontrol olaylarını programlamak için imkanlar

 3. hem gömülü hem de kendinden çalışabilir (Writer) formlar için destek.

Access2Base'i Microsoft Access VBA ile kıyasla


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Lütfen bizi destekleyin!