Ҳисобкунӣ

Ҷӯрсозиҳои ҳисобкуниро барои ҷадвали электронӣ муайян месозад. Рафтори ҷадвали электрониро барои ҳаволаҳои такрорӣ, сана, шумораи ададҳои касрӣ ва инобатгирии ҳарфи хурду калон ҳангоми ҷустуҷӯ муайян месозад.

Барои ин фармонро дастрас кардан...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Calculate.


Ҳаволаҳои сиклӣ

Дар ин боб шумо метавонед қадамҳои дақиқии шумораи такрории ҳисобҳо муқарарр созед. Илова бар ин метавонед дақиқии натиҷаро муайян созед.

Итератсияҳо (мунтазаммӣ)

Муайян месозад, ки формулаҳои ҳаволаи такрорӣ дошта (формулаҳои такроран истифода шаванда то ҳал шудани масъала) пас аз шумораи аниқи такоро ҳисоб карда шаванд. Агар қуттии Такрор интихоб нашуда бошад, ҳаволаи такрорӣ хабари хаторо медиҳад.

Намуна: Ҳисоб кардани арзиши мол бе андоз аз арзиши изофа.

  1. Матни 'Нархи Фурӯш' ро дар чашмаки A5 дохил кунед, матни 'Арзиши Аслӣ' ро дар чашмаки A6 ва матни 'Андоз аз Арзиши Изофа' ро дар чашмаки A7 дохил кунед.

  2. Акнун нархи фурӯшро (мисол 100) дар чашмаки B5 дохил кунед. Арзиши соф бояд дар чашмаки B6 ва андоз аз арзиши изофа дар чашмаки B7 нишон дода шаванд.

  3. Шумо медонед, ки андоз аз арзиши изофа бояд ба 'арзиши аслӣ зарби 15%' бошад ва шумо арзиши софро бо тарҳкунии андоз аз арзиши изофа аз нархи фурӯш ҳосил кунед. Формулаи =B5-B7ро дар чашмаки B6 барои ҳисобкунии арзиши соф ва формулаи =B6*0.15ро дар чашмаки B7 барои ҳисобкунии андоз аз арзиши изофа дохил кунед.

  4. Ба такрор гузаред, барои дуруст ҳисоб кардани формулаҳо, вагарна хатои 'Ҳаволаи сарбаста' дар сатри Ҳолат нишон дода мешавад.

A

B

5

Нархи Фурӯш

100

6

Тӯрӣ

=B5-B7

7

Андоз

=B6*0.15


Қадамҳо

Шумораи максималии қадамҳои итератсияро муайян месозад.

Тағиротҳои ақалӣ

Фарқияти ду қадами итератсияро муайян месозад. Агар натиҷаи итератсия аз арзиши тағирот хурд бошад, онгоҳ итератсия боздошта мешавад.

Сана

Санаи ибтидоиро барои табдил аз рӯз ба рақам интихоб намоед.

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


12/30/1899 (аслӣ)

12/30/1899 ро ҳамчун рӯзи сифр истифода мебарад.

01/01/1900 (StarCalc 1.0)

1/1/1900 ро ҳамчун рӯзи сифр истифода мебарад. Ҷӯрсозиҳои ҷадвали электронии StarCalc 1.0 и навиштҳои санадоштаро истифода баред.

01/01/1904

1/1/1904 ҳамчун рӯзи сифр истифода мебарад. Ин ҷӯрсозиҳоро барои ҷадвали электронии бо формати бегона импортшуда истифода баред.

Ҳарфи хурду калон

Ба инобат гирифтани ҳарфи хурду калонро ҳангоми муқоисаи таркиби чашмакҳо муайян месозад.

Намуна: Матни 'Матн' ро дар чашмаки A1; матни 'матн' ро дар B1 дохил кунед. Пас формулаи "=A1=B1" ро дар чашмаки C1 дохил кунед. Агар қуттии Ба инобат гирифтани ҳарфи хурду калон интихоб шуда бошад, ҚАЛБАКӢ дар чашмак пайдо мешавад; вагарна ҲАҚҚОНӢ.

note

Функтсияи EXACTи матн ҳамеша ҳарфи хурду калонро ба инобат мегирад, новобаста аз ҷӯрсозиҳои муколама.


warning

Disable case sensitivity for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Дақиқи чӣ тавре, ки нишон дода шудааст

Муайян месозад, ки ҳисобкунӣ бо рақамҳои дар чашмак нишондодашуда гузаронида шавад. Диаграммаҳо бо арзишҳои нишондодашуда нишон дода мешаванд. Агар параметри Дақиқи чӣ гуна, ки нишон дода шудааст интихоб нашуда бошад, рақамҳо бутун нишон додашуда, вале дохилӣ бо рақамҳои бутуннашуда ҳисоб карда мешаванд.

Шартҳои ҷустуҷӯ = ва <> бояд ба тамоми чашмакҳо истифода шаванд

Муайян месозад, ки шарти ҷустуҷӯи шумо ба функтсияи МДи Calc гузошта ба тамоми чашмак рост ояд. Агар қуттии Шартҳои ҷустуҷӯ = ва <> бояд ба тамоми чашмакҳо истифода шаванд интихоб шуда бошад, LibreOffice Calc ба мисли MS Excel ҳангоми ҷустуҷӯи чашмакҳо бо функтсияи МД амал мекунад.

.* дар мавқеи зерин:

Натиҷаи ҷустуҷӯ:

win

win-ро меёбад, на win95, os2win, ё upwind

win*

win ва win95 ро меёбад, на os2win ё upwind

*win

win ва os2win ро меёбад, на win95 ё upwind

*win*

win, win95, os2win, ва upwind ро меёбад


Агар Шартҳои ҷустуҷӯ = ва <> бояд ба тамоми чашмакҳо истифода шаванд фаъол набошад, қолаби ҷустуҷӯии "win" ба мисли ".*win.*" амал мекунад. Қолаби ҷустуҷӯ дар ҳама мавқеъҳои чашмак барои ҷустуҷӯ бо функтсияи МДи Calc буда метавонад.

warning

Enable whole cell match for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Enable wildcards in formulas

Specifies that wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Enable wildcards in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Фаъолкунии ифодаҳои маъмул дар формулаҳо.

Specifies that regular expressions instead of simple wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

warning

Do not enable regular expressions in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


No wildcards or regular expressions in formulas

Specifies that only literal strings are used when searching and also for character string comparisons.

warning

Do not disable wildcards in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Ба тарзи Автоматӣ ёфтани аломати сатр ва сутун

Муайян месозад, ки матни дар чашмак буда ҳамчун номи сутуни аз матн поён ва ё сатри аз матн дар рост ҷойдошта истифода шавад. Матн бояд на кам аз як калима бошад ва оператор надошта бошад.

Намуна: Чашмаки E5 матни "Аврупо" дорад. Дар поён чашмаки E6 арзиши 100 ва чашмаки E7 арзиши 200 дорад. Агар қуттии Автоматӣ ёфтани номи сатр ва сутунҳо интихоб шуда бошад, шумо формулаи A1: =SUM(Аврупо) ро дохил намоед.

Limit decimals for general number format

You can specify the maximum number of decimal places that are shown by default for cells with General number format. If not enabled, cells with General number format show as many decimal places as the column width allows.

Шумораи ададҳои касрӣ (баъд аз вергул)

Defines the number of decimals to be displayed for numbers with the General number format. The numbers are displayed as rounded numbers, but are not saved as rounded numbers.

Please support us!