Функтсияҳои маълумотӣ

Ин категория функтсияҳоиОморӣ дорад.

Барои ин фармонро дастрас кардан...

Иловакунӣ - Функтсия - Категория Информатсия


Арзишҳои ин ҷадвал барои мисол истифода мешаванд:

C

D

2

x value

y value

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


CELL

Маълумотро оиди адрес, формат ва таркиби чашмак бармегардонад.

Syntax

CELL("InfoType" [; Reference])

Info_type сатре, ки типи информатсияро мефаҳмонад. Он доим Англисӣ мебошад.

InfoType

Маъно

COL

Шумораи Сутунҳои ҳаволашударо бармегардонад.

Cell("COL";D2) натиҷа 4.

ROW

Шумораи сатрҳои ҳаволашударо бармегардонад.

Cell("ROW";D2) натиҷа 2.

SHEET

Шумораи варақҳои ҳаволашударо бармегардонад.

Cell("Sheet";Sheet3.D2) натиҷа 3.

ADDRESS

Адреси аниқи чашмаки ҳаволашударо бармегардонад.

CELL("ADDRESS";D2) натиҷа $D$2.

CELL("ADDRESS";Sheet3.D2) натиҷа $Sheet3.$D$2.

=CELL("ADDRESS";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.$D$2.

FILENAME

Номи дафтар ва варақи ҳаволашударо бармегардонад.

=CELL("FILENAME";D2) returns 'file:///X:/dr/own.ods'#$Sheet1, if the formula in the current document X:\dr\own.ods is located in Sheet1.

=CELL("FILENAME";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.

COORD

Returns the complete cell address in Lotus™ notation.

CELL("COORD"; D2) натиҷа $A:$D$2.

CELL("COORD"; Sheet3.D2) натиҷа $C:$D$2.

CONTENTS

Таркиби чашмаки ҳаволашударо бармегардонад.

TYPE

Типи таркиби чашмакро бармегардонад.

b = blank. чашмаки холӣ

l = label. Матн

v = value. Арзиш

WIDTH

Бари чашмакро бармегардонад.

PREFIX

Ҷойгиршавии таркиби чашмакро бармегардонад.

' = чап

" = рост

^ = миёна

\ = такрор

PROTECT

Статуси ҳифзи чашмакро бармегардонад.

1 = чашмак ҳифз шудааст

0 = чашмак ҳифз нашудааст

FORMAT

Сатре, ки формати чашмакро мефаҳмонад, бармегардонад.

, = рақам бо ҷудокунаки ҳазораҳо

F = рақам бе ҷудокунаки ҳазораҳо

C = формати арзӣ

S =регрессияи экспоненталӣ, мисол 1.234+E56

P = дарсад

Дар формати боло шумораи ададҳои касрӣ ҳамчун рақам омаанд, мисол #,##0.0 натиҷа 1 ва 00.000% натиҷа P3

D1 = MMM-D-YY, MM-D-YY ва амсоли он

D2 = DD-MM

D3 = MM-YY

D4 = DD-MM-YYYY HH:MM:SS

D5 = MM-DD

D6 = HH:MM:SS AM/PM

D7 = HH:MM AM/PM

D8 = HH:MM:SS

D9 = HH:MM

G = Дигар форматҳо

- (Minus) дар охир = бо ранг ишора мешаванд

() (brackets) дар охир

COLOR

1 бармегардонад, агар адади мафӣ ранга бошад, вагарна 0.

PARENTHESES

1 бармегардонад, агар формати код ( дошта бошад, вагарна 0.


Reference (list of options) is the position of the cell to be examined. If Reference is a range, the cell moves to the top left of the range. If Reference is missing, LibreOffice Calc uses the position of the cell in which this formula is located. Microsoft Excel uses the reference of the cell in which the cursor is positioned.

CURRENT

Арзиши ҳозираи функтсияро ҳисоб мекунад.

Syntax

CURRENT()

Example

=1+2+CURRENT()

The example returns 6. The formula is calculated from left to right as: 1 + 2 equals 3, giving the result to date when CURRENT() is encountered; CURRENT() therefore yields 3, which is added to the original 3 to give 6.

=A2+B2+STYLE(IF(CURRENT()>10;"Red";"Default"))

The example returns A2 + B2 (STYLE returns 0 here). If this sum is greater than 10, the style Red is applied to the cell. See the STYLE function for more explanation.

="choo"&CURRENT()

The example returns choochoo.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.CURRENT

FORMULA

Формулаи чашмаки формуларо ҳамчун матн нишон медиҳад.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

FORMULA(Reference)

ҳавола ин ҳавола ба формулаи чашмак мебошад.

An invalid reference or a reference to a cell with no formula results in the error value #N/A.

Example

If cell A8 contains the formula =SUM(1;2;3) then

=FORMULA(A8) returns the text =SUM(1;2;3).

IFERROR

Returns the value if the cell does not contain an error value, or the alternative value if it does.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

IFERROR(Value; Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an error.

Example

=IFERROR(C8;C9) where cell C8 contains =1/0 returns the value of C9, because 1/0 is an error.

=IFERROR(C8;C9) where cell C8 contains 13 returns 13, the value of C8, which is not an error.

IFNA

Returns the value if the cell does not contain the #N/A (value not available) error value, or the alternative value if it does.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

IFNA(Value; Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an #N/A error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an #N/A error.

Example

=IFNA(D3;D4) returns the value of D3 if D3 does not result in an #N/A error, or D4 if it does.

INFO

Маълумоти махсусро оиди муҳити кории ҷорӣ бармегардонад. Функтсия як аргументи матнӣ гирифта ва мувофиқи он далел бармегардонад.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

INFO("Type")

The following table lists the values for the text parameter Type and the return values of the INFO function.

Арзиш барои "type"

Арзиши баргардонидашаванда

"osversion"

Ҳамеша "Windows (32-бита) NT 5.01", барои мувофиқат

"system"

The type of the operating system:
"ANDROID" for Google mobile operating system
"DRAGONFLY" for DragonFly operating system forked from FreeBSD
"EMSCRIPTEN" for browser WebAssembly system
"FREEBSD", "OPENBSD" or "NETBSD" for operating systems based on the Berkeley Software Distribution (BSD)
"HAIKU" for BeOS compatible operating system
"iOS" for Apple mobile operating system
"LINUX" for GNU/Linux based operating systems
"MACOSX" for Apple macOS
"SOLARIS" for Oracle Solaris operating system
"WNT" for Microsoft Windows

"release"

The product release identifier, for example "300m25(Build:9876)"

"numfile"

Ҳамеша 1, барои мувофиқат

"recalc"

Режими ҳисобкунии формула "Automatic" ё "Manual" (ба LibreOffice маҳаллӣ гардонида шудааст)


note

Дигар барномаҳои ҷадвал метавонанд арзишҳои маҳаллигардонидашударо "type" гиранд, вале на LibreOffice Calc, он танҳо арзишҳои Англисиро қабул мекунад.


Example

=INFO("release") рақами нашри маҳсулоти LibreOffice ро бармегардонад.

=INFO(D5) with cell D5 containing a text string system returns the operation system type.

ISBLANK

ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад агар чашмак холӣ бошад. Чашмаки формуладор холи нест

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

ISBLANK(Value)

Value таркибе, ки санҷида мешавад.

Example

ISBLANK(D2) ҚАЛБАКӢ-ро бармегардонад.

ISERR

Tests for error conditions, except the #N/A error value, and returns TRUE or FALSE.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

ISERR(Value)

Value is any value or expression which is tested to see whether an error value other than #N/A is present.

Example

=ISERR(C8) where cell C8 contains =1/0 returns TRUE, because 1/0 is an error.

=ISERR(C9) where cell C9 contains =NA() returns FALSE, because ISERR() ignores the #N/A error.

ISERROR

Tests for error conditions, including the #N/A error value, and returns TRUE or FALSE.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

ISERROR(Value)

Value is or refers to the value to be tested. ISERROR() returns TRUE if there is an error and FALSE if not.

Example

=ISERROR(C8) where cell C8 contains =1/0 returns TRUE, because 1/0 is an error.

=ISERROR(C9) where cell C9 contains =NA() returns TRUE.

ISEVEN

Агар арзиш ҷуфт бошад ҲАҚҚОНӢ ва тоқ бошад ҚАЛБКӢро медиҳад.

Syntax

ISEVEN(Value)

Valueарзиш.

If Value is not an integer any digits after the decimal point are ignored. The sign of Value is also ignored.

Example

Арзиши 642, ҲАҚҚОНӢ мебошад.

Арзиши 642, ҲАҚҚОНӢ мебошад.

Арзиши 642, ҲАҚҚОНӢ мебошад.

Арзиши 642, ҲАҚҚОНӢ мебошад.

Арзиши 642, ҲАҚҚОНӢ мебошад.

ISEVEN_ADD

Рақами ҷуфтро месанҷад.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

ISEVEN_ADD(Number)

Number: рақами санҷидашаванда.

Example

=ISEVEN_ADD(5) натиҷа 0.

ISNONTEXT(D9) ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад.

ISFORMULA

ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад агар чашмак формула бошад.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

ISFORMULA(Reference)

Reference indicates the reference to a cell in which a test will be performed to determine if it contains a formula.

Example

ISFORMULA(C4) ҚАЛБАКӢ-ро бармегардонад.

ISLOGICAL

Tests for a logical value (TRUE or FALSE).

If an error occurs, the function returns FALSE.

Syntax

ISLOGICAL(Value)

Returns TRUE if Value is a logical value (TRUE or FALSE), and returns FALSE otherwise.

Example

=ISLOGICAL(99) returns FALSE, because 99 is a number, not a logical value.

=ISLOGICAL(ISNA(D4)) returns TRUE whatever the contents of cell D4, because ISNA() returns a logical value.

ISNA

ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад агар чашмак #N/A дошта бошад.

If an error occurs, the function returns FALSE.

Syntax

ISNA(Value)

Value арзиши санҷидашаванда.

Example

ISNA(D3) ҚАЛБАКӢ-ро бармегардонад.

ISNONTEXT

Месанҷад, ки таркиб рақам ё матн аст.

If an error occurs, the function returns TRUE.

Syntax

ISNONTEXT(Value)

Value арзише, ки санҷида мешавад.

Example

ISNONTEXT(D2) ҚАЛБАКӢ-ро бармегардонад.

ISNONTEXT(D9) ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад.

ISNUMBER

ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад агар арзиш рақам бошад.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

ISNUMBER(Value)

Value арзиши санҷидашаванда.

Example

ISNUMBER(C3) ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад.

ISNUMBER(C2) ҚАЛБАКӢ-ро бармегардонад.

ISODD

Агар арзиш тоқ бошад ҲАҚҚОНӢ ва агар ҷуфт бошад ҚАЛБКӢро медиҳад.

Syntax

ISODD(value)

Valueарзиш.

If Value is not an integer any digits after the decimal point are ignored. The sign of Value is also ignored.

Example

Арзиши 642, ҚАЛБАКӢ мебошад.

Арзиши 642, ҚАЛБАКӢ мебошад.

Арзиши 642, ҚАЛБАКӢ мебошад.

Арзиши 642, ҚАЛБАКӢ мебошад.

ISODD_ADD

ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад агар рақами ба 2 тақсимшуда адади бутунро барнагардонад.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

ISODD_ADD(Number)

Number: рақами санҷидашаванда.

Example

=ISODD_ADD(5) натиҷа 1.

ISREF

Месанҷад, ки таркиби як ё якчанд чашмак ҳавола аст.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

ISREF(Value)

Value арзиши санҷидашаванда.

Example

ISREF(C5) ҷавоби ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад

=ISREF("abcdef") returns always FALSE because a text can never be a reference.

Арзиши 642, ҲАҚҚОНӢ мебошад.

=ISREF(INDIRECT("A6")) returns TRUE, because INDIRECT is a function that returns a reference.

=ISREF(ADDRESS(1; 1; 2;"Sheet2")) returns FALSE, because ADDRESS is a function that returns a text, although it looks like a reference.

ISTEXT

ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад агар таркиби чашмак матн бошад.

If an error occurs, the function returns FALSE.

Syntax

ISTEXT(Value)

Valueарзиши санҷидашаванда.

Example

ISTEXT(D9) ҲАҚҚОНӢ-ро бармегардонад.

ISTEXT(C3) ҚАЛБАКӢ-ро бармегардонад.

N

Returns the numeric value of the given parameter. Returns 0 if parameter is text or FALSE.

If an error occurs the function returns the error value.

Syntax

N(Value)

Value is the parameter to be converted into a number. N() returns the numeric value if it can. It returns the logical values TRUE and FALSE as 1 and 0 respectively. It returns text as 0.

Example

N(123) натиҷа 123

N(TRUE) натиҷа 1

N(FALSE) 0 бармегардонад

N("abc") 0 бармегардонад

=N(1/0) returns #DIV/0!

NA

Хатои #N/A-ро бармегардонад.

Syntax

NA()

Example

NA()таркиби чашмакро ба #N/A табдил медиҳад.

TYPE

Returns the type of value, where 1 = number, 2 = text, 4 = Boolean value, 8 = formula, 16 = error value, 64 = array.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

TYPE(Value)

Value is a specific value for which the data type is determined.

Намуна

TYPE(C2) натиҷа 2.

TYPE(D9) натиҷа 1.

Please support us!