பொது

When you create a database table as an administrator, you can use this tab to determine user access, and to edit the data or the table structure.

நீங்கள் நிர்வாகி இல்லையென்றால், தேர்ந்த அட்டவணைக்கான உங்களின் உரிமைகளை அணுக பொதுகீற்றுப் பார்வையைப் பயன்படுத்தலாம்.

Table name

Displays the name of the selected database table.

வகை

Displays the type of database.

Location

முழுமையான அட்டவணைத் தரவுத்தளப் பாதையைக் காட்சியளிக்கிறது.

தரவை வாசி

Allows a user to read the data.

Insert data

Allows a user to insert new data.

Change data

Allows a user to change data.

Delete data

Allows a user to delete data.

Change table structure

அட்டவணையின் கட்டமைப்பை மாற்றுவதற்குப் பயனரை அனுமதிக்கிறது.

வரையறை

Allows the user to delete the table structure.

Modify references

Allows the user to modify the defined references, for example, to enter new relations for the table or to delete existing relations.

Please support us!