நகலெடு

தெரிவை ஒட்டுப்பலகைக்கு நகலெடுக்கிறது.

note

நீங்கள் நகலெடுக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும், ஒட்டுப்பலகையின் ஏற்கனவே உள்ள உள்ளடக்கங்கள் மேலெழுதப்படுகின்றன.


இக்கட்டளையை அணுக...

From the menu bar:

Choose Edit - Copy.

From the tabbed interface:

Choose Home - Copy.

From toolbars:

Icon Copy

Copy

From the keyboard:

+ C

Ctrl + Ins


Please support us!