Så här använder du det här kommandot...

Choose Insert - More Breaks


Fler brytningar

Undermeny med fler rad-, kolumn-, och sidbrytningar

Infoga radbrytning

Manuell radbrytnings-ikon

Ends the current line, and moves the text found to the right of the cursor to the next line, without creating a new paragraph.

The restart location specifies where the next line will start after a line break.

Infoga kolumnbrytning

Manuell kolumnbrytnings-ikon

Inserts a manual column break (in a multiple column layout), and moves the text found to the right of the cursor to the beginning of the next column. A manual column break is indicated by a nonprinting border at the top of the new column.

tip

Insert a column break by pressing +Shift+Enter


Manuell brytning

Ikon för Manuell brytning

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/04010000.xhp#manual_break_text not found).

Stötta oss!