Frame

This submenu contains both interactive and non-interactive means of inserting a frame.

Frame Interactively

Insert a frame by drawing its shape with the mouse cursor.

Ram

Infogar en ram som du kan använda för att skapa en layout med en eller flera textkolumner och objekt.

Flytande ram

D'oh! You found a bug (text/shared/01/04160500.xhp#floating_frame_text not found).

Stötta oss!