Insert Frame

Undermenyn innehåller både interaktiva och icke-interaktiva sätt att sätta in ramar.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Insert - Frame.


Ramar interaktivt

Sätt in en ram genom att markera formen med muspekaren.

Frame

Infogar en ram som du kan använda för att skapa en layout med en eller flera textkolumner och objekt.

Flytande ram

D'oh! You found a bug (text/shared/01/04160500.xhp#floating_frame_text not found).

Stötta oss!