Fotnot och slutnot

Menyn innehåller kommandon för att infoga en fotnot eller slutnot med eller utan ytterligare användarinteraktion.

Fotnot

Insert a footnote at the current cursor position without a prompt.

Endnote

Insert a endnote at the current cursor position without a prompt.

Footnote or Endnote

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

Please support us!