Fotnot och slutnot

Menyn innehåller kommandon för att infoga en fotnot eller slutnot med eller utan ytterligare användarinteraktion.

Fotnot

Infoga en fotnot på aktuell markörposition utan prompt.

Slutnot

Infoga en slutnot på aktuell markörposition utan prompt.

Fotnot eller slutnot

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

Stötta oss!