Funktioner i LibreOffice Writer

Med LibreOffice Writer kan du formge och framställa dokument som innehåller grafik, tabeller eller diagram. Du kan sedan spara dokumenten i en mängd olika format, t.ex. standarden Open Document Format (ODF), Microsoft Word DOC eller HTML. Och du kan enkelt exportera ditt dokument till PDF (Portable Document Format).

Skriva

Du kan använda LibreOffice Writer för att skriva enklare dokument, till exempel PM, faxmeddelanden, brev, meritförteckningar och standardbrev, eller för att skapa långa och komplexa dokument med litteraturförteckningar, referenstabeller och sakregister.

LibreOffice Writer also includes such useful features as a spellchecker, a thesaurus, AutoCorrect, and hyphenation as well as a variety of templates for almost every purpose. You can also create your own templates using the wizards.

Utforma och strukturera

LibreOffice offers a wide variety of options to design documents. Use the Styles window to create, assign and modify styles for paragraphs, individual characters, frames and pages. In addition, the Navigator helps you to quickly move around inside your documents, lets you look at your document in an outline view, and keeps track of the objects that you have inserted into your document.

Du kan också skapa olika register och tabeller i dokument. Du kan definiera strukturen och utseendet på sakregister och innehållsförteckningar så att de passar dina behov. Du kan använda aktiva hyperlänkar och bokmärken för att hoppa direkt till motsvarande ställen i texten.

Desktop Publishing med LibreOffice Writer

LibreOffice Writer contains numerous desktop publishing and drawing tools to assist you in creating professionally styled documents, such as brochures, newsletters and invitations. You can format your documents with multi-column layouts, frames, graphics, tables, and other objects.

Göra beräkningar

I LibreOffice Writer finns en integrerad räknefunktion för dokument, med vilken du även kan utföra komplicerade beräkningar eller framställa logiska samband. Tabellen som behövs för beräkningar skapar du snabbt och enkelt i dokumentet.

Skapa teckningar

LibreOffice Writer innehåller ett ritverktyg som du kan använda för att skapa teckningar, bilder, förklaringar och andra typer av grafiska element direkt i texten.

Infoga grafik

Du kan infoga bilder med olika format i textdokument, inklusive grafik i JPG- eller GIF-format. Dessutom tillhandahåller Galleri en samling clip art-bilder och Fontwork-galleriet skapar slående effekter.

Flexibelt programgränssnitt

The program interface is designed so that you can configure it according to your preferences, including customizing icons and menus. You can position various program windows, such as the Styles window or the Navigator as floating windows anywhere on the screen. You can also dock some windows to the edge of the workspace.

Dra-och-släpp

Med dra-och-släpp kan du snabbt och enkelt arbeta med text i LibreOffice Writer. Du kan t.ex. dra och släppa objekt, till exempel grafik från galleriet, från en plats till en annan i samma dokument, eller mellan olika LibreOffice-dokument.

Omfattande hjälpfunktioner

Använd det omfattande Hjälp-systemet om du behöver hjälp med något LibreOffice-program eller anvisningar för hur du utför såväl enkla som komplicerade aktiviteter.

Stötta oss!