Verktygsraden Textobjekt

Innehåller formateringskommandon för text i ritobjekt. Verktygsraden Textobjekt visas när du dubbelklickar inne i ett ritobjekt.

Teckensnittsnamn

Gör att du kan markera ett teckensnittsnamn i listan eller ange ett direkt.

Du kan ange flera teckensnitt avgränsade med semikolon. LibreOffice använder varje namngivet teckensnitt i tur och ordning om det föregående teckensnittet inte är tillgängligt.

Ikon

Teckensnittsnamn

Teckenstorlek

Gör att du kan välja mellan olika teckenstorlekar från listan eller ange en storlek manuellt.

Fet

Gör den markerade texten fet. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet fetstilt. Om markeringen eller ordet redan är fetstilt tas formateringen bort.

Icon Bold

Fet

Kursiv

Gör den markerade texten kursiverad. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet kursiverat. Om markeringen eller ordet redan har kursiv stil tas kursiveringen bort.

Icon Italic

Kursiv

Understrykning

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Understruken

Upphöjt

Minskar den markerade textens teckensnittstorlek och höjer texten ovanför referenslinjen.

Icon Superscript

Upphöjt

Nedsänkt

Minskar storleken på markerad text och sänker ned den under baslinjen.

Icon Subscript

Nedsänkt

Vänster

Aligns the selected paragraph(s) to the container left margin.

Icon Align Left

Vänsterjusterad

Centered

Centers the selected paragraph(s) on the surrounding container.

Icon Centered

Höger

Aligns the selected paragraph(s) to the container right margin.

Icon Align Right

Högerjusterad

Justified

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right container margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Icon Justified

Marginaljusterad

Stöd för asiatiska språk

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Textriktning från vänster till höger

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon Text direction from left to right

Textriktning från vänster till höger

Text som löper uppifrån och ned

Specifies the vertical direction of the text.

Icon Text direction from top to bottom

Textriktningen är uppifrån och ned.

Markera allt

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Icon Select All

Select All

Tecken

Ändra teckensnitt och teckenformatering för de markerade tecknen.

Icon Character

Tecken

Stycke

Här kan du ställa in indrag, avstånd, justering och radavstånd för det markerade stycket.

Icon Paragraph

Stycke

Stötta oss!