Verktygsraden Textobjekt

InnehÄller formateringskommandon för text i ritobjekt. Verktygsraden Textobjekt visas nÀr du dubbelklickar inne i ett ritobjekt.

Teckensnittsnamn

Gör att du kan markera ett teckensnittsnamn i listan eller ange ett direkt.

Du kan ange flera teckensnitt avgrÀnsade med semikolon. LibreOffice anvÀnder varje namngivet teckensnitt i tur och ordning om det föregÄende teckensnittet inte Àr tillgÀngligt.

Ikon

Teckensnittsnamn

Teckenstorlek

Gör att du kan vÀlja mellan olika teckenstorlekar frÄn listan eller ange en storlek manuellt.

Fet

Gör den markerade texten fet. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet fetstilt. Om markeringen eller ordet redan Àr fetstilt tas formateringen bort.

Icon Bold

Fet

Kursiv

Gör den markerade texten kursiverad. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet kursiverat. Om markeringen eller ordet redan har kursiv stil tas kursiveringen bort.

Icon Italic

Kursiv

Understrykning

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Understruken

Upphöjt

Minskar den markerade textens teckensnittstorlek och höjer texten ovanför referenslinjen.

Symbol

Upphöjt

NedsÀnkt

Minskar storleken pÄ markerad text och sÀnker ned den under baslinjen.

Symbol

NedsÀnkt

VĂ€nster

Justerar markerat stycke/markerade stycken mot vÀnster sidmarginal.

Icon Align Left

VĂ€nsterjusterad

Centrerat

Centrerar markerat stycke/markerade stycken pÄ sidan.

Icon Centered

Höger

Justerar markerat stycke/markerade stycken mot höger sidmarginal.

Icon Align Right

Högerjusterad

Marginaljustering

Justerar det/de markerade stycket/styckena mot vÀnster och höger sidmarginal. Du kan Àven ange justeringsalternativ för den sista raden i stycket genom att vÀlja Format - Stycke - Justering.

Icon Justified

Marginaljusterad

Stöd för asiatiska sprÄk

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Textriktning frÄn vÀnster till höger

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon Text direction from left to right

Textriktning frÄn vÀnster till höger

Text som löper uppifrÄn och ned

Specifies the vertical direction of the text.

Icon Text direction from top to bottom

Textriktningen Àr uppifrÄn och ned.

Markera allt

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Icon

Select All

Tecken

Ändra teckensnitt och teckenformatering för de markerade tecknen.

Icon Character

Tecken

Stycke

HÀr kan du stÀlla in indrag, avstÄnd, justering och radavstÄnd för det markerade stycket.

Icon Paragraph

Stycke

Please support us!