Verktygsraden Ram

Om du har markerat en ram visas verktygsraden Ram som innehåller de vanligaste funktionerna för att formatera och placera ramar.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Textanpassning av

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.

You can also choose this setting on the Wrap tab page.

Wrap Off Icon

Textanpassning av

Textanpassning på

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.

This icon represents the Page Wrap option on the Wrap tab page.

Wrap On Icon

Textanpassning på

Textgenomflöde

Places the object in front of the text.

You can also define this setting on the Wrap tab page.

Wrap Through Icon

Textgenomflöde

Vänster

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Icon Left

Vänster (vid ram)

Centrera horisontellt

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Icon Centered

Vertikalt centrerad (vid ram)

Höger

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Icon Right

Höger (vid ram)

Uppe

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Icon Top

Överst (vid ram)

Placera vertikalt centrerat

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Icon Centered

Vertikalt centrerad (vid ram)

Underst

Justerar underkanterna på markerade objekt vertikalt. Om bara ett objekt har markerats i Draw eller Impress justeras underkanterna på objekten längs med den undre sidmarginalen.

Icon Bottom

Vid underkant (vid ram)

Inramning

När du klickar på ikonen Inramning öppnas verktygsraden Inramning där du kan ändra inramning för ett tabellområde eller ett objekt.

Icon Borders

Inramning

Linjestil

När du klickar på den här ikonen öppnas verktygsraden Linjestil där du kan ändra inramningens linjestil.

Icon Line style

Linjestil

Ramlinjefärg

När du klickar på ikonen Ramlinjefärg öppnas verktygsraden Inramningsfärg där du kan ändra ett objekts inramningsfärg.

Symbol

Ramlinjefärg

Bakgrundsfärg

Klicka för att öppna en verktygsrad där du kan välja en bakgrundsfärg för ett stycke genom att klicka. Färgen används som bakgrundsfärg i det aktuella stycket eller de markerade styckena.

Icon Background color

Bakgrundsfärg

Ramegenskaper

Infogar en ram som du kan använda för att skapa en layout med en eller flera textkolumner och objekt.

Icon Frame Properties

Ramegenskaper

Längst fram

Flyttar det markerade objektet längst upp i staplingsordningen, så att det befinner sig framför de andra objekten.

Icon Bring to Front

Längst fram

Längst bak

Flyttar det markerade objektet längst ned i staplingsordningen, så att det befinner sig bakom de andra objekten.

Icon Send to Back

Längst bak

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Link Frames

Länkar den markerade ramen till nästa ram. Texten bryts automatiskt från ram till ram.

Icon Link Frames

Länka

Lös upp länkning

Bryter länken mellan två ramar. Du kan bara bryta länken som utvidgas från den markerade ramen till målramen.

Icon Unlink Frames

Lös upp länkning

Stötta oss!