Linjaler

Linjalerna visar sidans mått, markeringar för tabbar, indrag, marginaler och kolumner. Dessa kan du kan ändra genom att använda musen på linjalerna.

Om du dubbelklickar på linjalen öppnas dialogrutan Stycke där du kan ange direkta styckeformateringar för det aktuella stycket eller alla markerade stycken.

Ställa in tabbar

Använd musen och ange tabbarna på linjalen för det aktuella stycket, eller alla markerade stycken.

Setting Indents, Margins, and Columns

Du kan definiera indrag och marginaler för det aktuella stycket eller alla markerade stycken med hjälp av musen.

Please support us!