Linjaler

Linjalerna visar sidans mått, markeringar för tabbar, indrag, marginaler och kolumner. Dessa kan du kan ändra genom att använda musen på linjalerna.

By double-clicking on the ruler, you can open the Paragraph dialog and assign direct paragraph formatting for the current paragraph or all selected paragraphs.

Ställa in tabbar

Använd musen och ange tabbarna på linjalen för det aktuella stycket, eller alla markerade stycken.

Setting Indents, Margins, and Columns

Du kan definiera indrag och marginaler för det aktuella stycket eller alla markerade stycken med hjälp av musen.

Stötta oss!