Förhandsgranskning

Förhandsgranskningslisten visas om det aktuella dokumentet visas i förhandsgranskningsläge.

Single Page Preview

Displays one page at a time in the Print Preview window.

Single Page Preview Icon

Single Page Preview

Two Pages Preview

Displays two pages in the Print Preview window. Uneven numbers will always appear on the right side, even numbers on the left.

Icon Two Pages Preview

Two Pages Preview

Förhandsgranskning av bok

Select to display the first page on the right side in the print preview. If not selected, the first page is displayed on the left side of the preview.

book preview icon

Förhandsgranskning av bok

Multiple Pages Preview

Definierar antalet sidor som visas på skärmen. Klicka på pilen bredvid ikonen för att öppna ett raster där man kan välja antalet sidor som ska visas som rader och kolumner i förhandsvisningen.

Icon Multiple Pages Preview

Multiple Pages Preview

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon First Page

Föregående sida

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Previous Page

Föregående sida

Jump to Specific Page

To go to a specific page in the Print Preview, type the page number in the entry box, then press Enter.

Nästa sida

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Next Page

Nästa sida

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Icon Last Page

Zooma ut

Zoomar ut och visar mer av dokumentet i en mindre storlek.

Zoom Out Icon

Zooma ut

Zoom förhandsgranskning

Bestämmer zoomfaktor för förhandsgranskningen.

Zooma in

Zoomar in och ger en närbild av dokumentet.

Icon Zoom In

Zooma in

Helskärm

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Icon

Helskärm på/av (i förhandsgranskning)

Print

Open the Print dialog.

Print Icon

Print

Close Preview

Exit from Print Preview.

Close Preview Icon

Close Preview

Stötta oss!