Verktygsraden Egenskaper för ritobjekt

Verktygsraden Egenskaper för ritobjekt finns i Writer och Calc. Välj Visa – Verktygsrader – Egenskaper för ritobjekt. Kontrollerna blir tillgängliga när ett ritobjekt markeras. Olika ikoner visas beroende på om det är ett dokument eller ett kalkylblad.

Linje

Anger formateringsalternativ för den markerade linjen.

Icon Line

Linje

Linjeslut

Öppnar verktygsraden Linjeslut. Använd de symboler som visas för att definiera stil på änden av den markerade linjen.

Icon Line Ends

Linjeslut

Linjestil

Select the line style that you want to use.

Icon Line Style

Linjestil

Line Thickness

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Icon Line Thickness

Line Thickness

Linjefärg

Select a color for the line.

Icon Line Color

Linjefärg

Yta

Ange fyllningsegenskaper för det markerade ritobjektet.

Icon Area

Yta

Ytstil/-fyllning

Markera den typ av fyllning som du vill tilldela det markerade ritobjektet.

Icon Area Style / Filling

Ytstil/-fyllning

Rotera

Roterar det markerade objektet.

Icon Rotate

Rotera

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Till förgrunden

Flyttar det markerade objektet framför texten.

Icon To Foreground

I förgrunden

Till bakgrunden

Flyttar det markerade objektet bakom text.

Icon To Background

I bakgrunden

Längst fram

Flyttar det markerade objektet längst upp i staplingsordningen, så att det befinner sig framför de andra objekten.

Icon Bring to Front

Längst fram

Längst bak

Flyttar det markerade objektet längst ned i staplingsordningen, så att det befinner sig bakom de andra objekten.

Icon Send to Back

Längst bak

Justering

Ändrar justeringen av markerade objekt.

Symbol

Justering

Stötta oss!