Verktygsraden Tabell

Tabellobjektraden innehåller funktioner som du använder när du arbetar med tabeller. Den visas när du ställer markören i en tabell.

Infoga rader

Infogar en eller flera rader i tabellen, nedanför markeringen. Du kan infoga mer än en rad genom att öppna dialogrutan (Välj Tabell - Infoga - Rader), eller genom att markera mer än en rad innan du klickar på ikonen. Den senare metoden infogar rader med samma höjd som de markerade raderna.

Symbol

Infoga rad

Infoga kolumn

Infogar en eller flera kolumner i tabellen, nedanför markeringen. Du kan infoga flera kolumner samtidigt genom att öppna dialogrutan (välj Tabell - Infoga - Kolumner), eller genom att markera flera kolumner innan du klickar på ikonen. Om du använder den senare metoden får de infogade kolumnerna samma relativa bredd som de markerade kolumnerna.

Symbol

Infoga kolumn

Radera rad

Tar bort den markerade raden eller de markerade raderna från tabellen.

Icon Delete Row

Radera rad

Radera kolumn

Tar bort de markerade kolumnerna från tabellen.

Icon Delete Column

Radera kolumn

Sammanfoga celler

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

Sammanfoga celler

Icon Unmerge Cells

Optimize Size

Öppnar en verktygsrad som innehåller funktioner för att optimera rader och kolumner i en tabell.

Icon Optimize Size

Optimize Size

Överst

Justerar cellens innehåll mot dess övre kant.

Centrera horisontellt

Centrerar cellens innehåll i höjdled (mellan botten och toppen av cellen).

Underst

Justerar cellens innehåll mot dess nedre kant.

Bakgrundsfärg

Klicka för att öppna en verktygsrad där du kan välja en bakgrundsfärg för ett stycke genom att klicka. Färgen används som bakgrundsfärg i det aktuella stycket eller de markerade styckena.

Icon Background color

Bakgrundsfärg

Autokorrigering

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Inramning

När du klickar på ikonen Inramning öppnas verktygsraden Inramning där du kan ändra inramning för ett tabellområde eller ett objekt.

Icon Borders

Inramning

Linjestil

När du klickar på den här ikonen öppnas verktygsraden Linjestil där du kan ändra inramningens linjestil.

Icon Line style

Linjestil

Ramlinjefärg

När du klickar på ikonen Ramlinjefärg öppnas verktygsraden Inramningsfärg där du kan ändra ett objekts inramningsfärg.

Symbol

Ramlinjefärg

Sortera

Sortera de valda styckena eller tabellraderna alfabetiskt eller numeriskt. Du kan definiera upp till tre olika sorteringsnycklar och kombinera alfanumeriska och numeriska sorteringsnycklar.

Summa

Aktiverar summafunktionen. Observera att markören måste finnas i den cell där summan ska visas.

Icon

Summa

Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Stötta oss!