Verktygsraden Bild

På verktygsraden Bild finns funktioner för att formatera och placera den markerade bitmappsgrafiken.

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Filter

Grafikläge

Visar visningsattribut för det markerade grafikobjektet. Det inbäddade eller länkade grafikobjektet i filen påverkas inte, utan bara hur objektet visas.

Cellformatmallar

Grafikläge

Färg

Opens the Color toolbar so you can edit some properties of the selected object.

Transparens

Anger objektets genomskinlighet. Möjliga värden ligger mellan 0 % (ogenomskinlig) och +100 % (transparent).

Ikon

Transparens

Spegelvänd vertikalt

Flips the selected image vertically.

Spegelvänd horisontellt

Flips the selected image horizontally.

Grafikegenskaper

Formats the size, position, and other properties of the selected image.

Icon Graphics Properties

Grafikegenskaper

Stötta oss!