Verktygsraden Formatering

The Formatting bar contains several text formatting functions.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Teckensnittsnamn

Gör att du kan markera ett teckensnittsnamn i listan eller ange ett direkt.

Du kan ange flera teckensnitt avgrÀnsade med semikolon. LibreOffice anvÀnder varje namngivet teckensnitt i tur och ordning om det föregÄende teckensnittet inte Àr tillgÀngligt.

Ikon

Teckensnittsnamn

Teckenstorlek

Gör att du kan vÀlja mellan olika teckenstorlekar frÄn listan eller ange en storlek manuellt.

Fet

Gör den markerade texten fet. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet fetstilt. Om markeringen eller ordet redan Àr fetstilt tas formateringen bort.

Icon Bold

Fet

Kursiv

Gör den markerade texten kursiverad. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet kursiverat. Om markeringen eller ordet redan har kursiv stil tas kursiveringen bort.

Icon Italic

Kursiv

Understrykning

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Understruken

VĂ€nster

Justerar markerat stycke/markerade stycken mot vÀnster sidmarginal.

Icon Align Left

VĂ€nsterjusterad

Centrerat

Centrerar markerat stycke/markerade stycken pÄ sidan.

Icon Centered

Höger

Justerar markerat stycke/markerade stycken mot höger sidmarginal.

Icon Align Right

Högerjusterad

Marginaljustering

Justerar det/de markerade stycket/styckena mot vÀnster och höger sidmarginal. Du kan Àven ange justeringsalternativ för den sista raden i stycket genom att vÀlja Format - Stycke - Justering.

Icon Justified

Marginaljusterad

Toggle Ordered List

LÀgger till eller tar bort numrering i markerade stycken. Du definierar numreringsformat genom att vÀlja Format - PunktuppstÀllningstecken. Om du vill visa raden PunktuppstÀllningstecken, vÀljer du Visa - Verktygsrader - PunktuppstÀllningstecken.

Toggle Ordered List Icon

Toggle Ordered List

Toggle Unordered List

Tilldelar de markerade styckena punktuppstÀllningstecken eller tar bort dem frÄn punktuppstÀllda stycken.

Icon

Toggle Unordered List

No List

Removes numbering or bullets and list indenting for the current paragraph or selected paragraphs.

Icon No List

No List

Decrease Indent

Klicka pÄ ikonen Minska indrag om du vill minska vÀnsterindraget för det aktuella stycket eller cellinnehÄllet och stÀlla in det pÄ det tidigare standardtabblÀget.

Icon

Minska indrag

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

Öka indrag

TeckenfÀrg

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Symbol

TeckenfÀrg

Highlighting

Applies current highlighting color to the text selection.

Character Highlighting Color Icon

Character Highlighting Color icon

BakgrundsfÀrg

Klicka för att öppna en verktygsrad dÀr du kan vÀlja en bakgrundsfÀrg för ett stycke genom att klicka. FÀrgen anvÀnds som bakgrundsfÀrg i det aktuella stycket eller de markerade styckena.

Icon Background color

BakgrundsfÀrg

Andra ikoner pÄ objektlisten

Öka teckenstorlek

Ökar teckenstorleken i den markerade texten.

Minska teckenstorlek

Minskar teckenstorleken i den markerade texten.

Om CTL-stöd Àr aktivt visas ytterligare tvÄ ikoner.

VÀnster-till-höger

left to right icon

Texten skrivs in frÄn vÀnster till höger.

Höger-till-vÀnster

right to left icon

Text som Àr formaterad i ett sprÄk med komplex textlayout skrivs in frÄn höger till vÀnster.

Please support us!