Verktygsraden Formatering

The Formatting bar contains several text formatting functions.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Teckensnittsnamn

Gör att du kan markera ett teckensnittsnamn i listan eller ange ett direkt.

Du kan ange flera teckensnitt avgränsade med semikolon. LibreOffice använder varje namngivet teckensnitt i tur och ordning om det föregående teckensnittet inte är tillgängligt.

Ikon

Teckensnittsnamn

Teckenstorlek

Gör att du kan välja mellan olika teckenstorlekar från listan eller ange en storlek manuellt.

Fet

Gör den markerade texten fet. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet fetstilt. Om markeringen eller ordet redan är fetstilt tas formateringen bort.

Icon Bold

Fet

Kursiv

Gör den markerade texten kursiverad. Om markören befinner sig i ett ord blir hela ordet kursiverat. Om markeringen eller ordet redan har kursiv stil tas kursiveringen bort.

Icon Italic

Kursiv

Understrykning

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Understruken

Vänster

Aligns the selected paragraph(s) to the container left margin.

Icon Align Left

Vänsterjusterad

Centered

Centers the selected paragraph(s) on the surrounding container.

Icon Centered

Höger

Aligns the selected paragraph(s) to the container right margin.

Icon Align Right

Högerjusterad

Justified

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right container margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Icon Justified

Marginaljusterad

Ordered List

Adds or removes numbering from the selected paragraphs.

Icon Ordered List

Toggle Ordered List

Unordered List

Tilldelar de markerade styckena punktuppställningstecken eller tar bort dem från punktuppställda stycken.

Icon Unordered List

Toggle Unordered List

No List

Removes numbering or bullets and list indenting for the current paragraph or selected paragraphs.

Icon No List

No List

Decrease Indent

Klicka på ikonen Minska indrag om du vill minska vänsterindraget för det aktuella stycket eller cellinnehållet och ställa in det på det tidigare standardtabbläget.

Icon

Minska indrag

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

Öka indrag

Font Color

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikon för teckenfärg

Teckenfärg

Highlighting

Applies current highlighting color to the text selection.

Character Highlighting Color Icon

Character Highlighting Color icon

Bakgrundsfärg

Klicka för att öppna en verktygsrad där du kan välja en bakgrundsfärg för ett stycke genom att klicka. Färgen används som bakgrundsfärg i det aktuella stycket eller de markerade styckena.

Icon Background color

Bakgrundsfärg

Andra ikoner på objektlisten

Öka teckenstorlek

Ökar teckenstorleken i den markerade texten.

Minska teckenstorlek

Minskar teckenstorleken i den markerade texten.

Om CTL-stöd är aktivt visas ytterligare två ikoner.

Vänster-till-höger

left to right icon

Texten skrivs in från vänster till höger.

Höger-till-vänster

right to left icon

Text som är formaterad i ett språk med komplex textlayout skrivs in från höger till vänster.

Stötta oss!