Symbollister

I det här avsnittet finns en översikt över de symbollister som är tillgängliga i LibreOffice Writer. Den här översikten beskriver standardkonfigurationen för ikonrader i LibreOffice.

Verktygsraden Punktuppställningstecken

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

Verktygsraden Ritverktyg

Verktygsraden Ritverktyg innehåller vanliga redigeringsverktyg. Om du klickar på pilen bredvid en ikon öppnas en verktygsrad med ytterligare kommandon.

Verktygsraden Egenskaper för ritobjekt

Verktygsraden Egenskaper för ritobjekt finns i Writer och Calc. Välj Visa – Verktygsrader – Egenskaper för ritobjekt. Kontrollerna blir tillgängliga när ett ritobjekt markeras. Olika ikoner visas beroende på om det är ett dokument eller ett kalkylblad.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Fontwork

Verktygsraden Fontwork öppnas när du markerar ett Fontwork-objekt.

Verktygsraden Formatering

The Formatting bar contains several text formatting functions.

Formulärkontroller

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Verktygsraden Formulärnavigation

Navigationsraden innehåller ikoner som du använder när du redigerar en databastabell eller kontrollerar datavyn. Raden visas längst ned i ett dokument som innehåller fält som är länkade till en databas.

Verktygsraden Ram

Om du har markerat en ram visas verktygsraden Ram som innehåller de vanligaste funktionerna för att formatera och placera ramar.

Verktygsraden Bild

På verktygsraden Bild finns funktioner för att formatera och placera den markerade bitmappsgrafiken.

Infoga

Verktygsraden innehåller olika funktioner för att infoga ramar, grafik, tabeller och andra objekt.

LibreLogo

LibreLogo är en enkel Logo-liknande programmeringsmiljö med sköldpaddegrafik som skapats för att utbilda informationskunskap (programmering och ordbehandling), DTP och grafikdesign. Se http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Mail Merge Toolbar

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.

Media Playback Toolbar

Open the Media Playback toolbar

Verktygsraden Verktyg

Shows or hides the Tools bar.

Navigate Toolbar

Open Navigate toolbar.

OLE Object Bar

The OLE Object bar appears when objects are selected, and contains the most important functions for formatting and positioning objects.

Standardrad

Standardraden finns i alla LibreOffice-program.

Verktygsraden Tabell

Tabellobjektraden innehåller funktioner som du använder när du arbetar med tabeller. Den visas när du ställer markören i en tabell.

Verktygsraden Textobjekt

Innehåller formateringskommandon för text i ritobjekt. Verktygsraden Textobjekt visas när du dubbelklickar inne i ett ritobjekt.

Verktygsraden Verktyg

Shows or hides the Tools bar.

Track Changes Toolbar

Contains the commands that are available for tracking changes in your file.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Stötta oss!