Form

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your text document.

Design Mode

Enable or disable form design mode.

Control Wizards

Enable or disable control wizards.

EtikettfÀlt

Symbol

LÀgger till ett fÀlt som visar textetiketter. De hÀr etiketterna Àr bara till för att visa fördefinierad text och inte för inmatning av text.

TextfÀlt

Symbol

LÀgger till en inmatningsruta dÀr du kan skriva in och redigera text.

Kryssruta

Symbol

LÀgger till en kryssruta som du kan anvÀnda för att aktivera och inaktivera en funktion.

AlternativfÀlt

Symbol

LÀgger till en knapp som gör att anvÀndaren kan vÀlja mellan ett antal alternativ. Grupperade alternativfÀlt mÄste ha fortlöpande tabbindex. De brukar sÀttas i en grupperingsram. Om du har tvÄ grupper med alternativfÀlt mÄste du infoga ett tabbindex mellan tabbindex för de tvÄ grupperna pÄ gruppramen.

KombinationsfÀlt

Symbol

LÀgger till ett kombinationsfÀlt. Ett kombinationsfÀlt Àr en listruta med en rad som anvÀndaren kan klicka pÄ och sedan vÀlja en post i listan. Om du vill kan du skrivskydda posterna i kombinationsfÀltet.

Knapp

Symbol

LÀgger till en kommandoknapp. Du kan anvÀnda en kommandoknapp om du vill köra ett kommando för en definierad hÀndelse, till exempel en musklickning.

Om du vill kan du lÀgga till text eller grafik pÄ knappen.

Grafisk kommandoknapp

Icon image button

Skapar en knapp som visas som en bild. Bortsett frÄn grafiken har en bildknapp samma egenskaper som en vanlig knapp.

Formaterat fÀlt

Symbol

LÀgger till ett textfÀlt dÀr du kan definiera formateringen för text som matas in eller ut och eventuella begrÀnsande vÀrden.

More fields

Date, time, numerical, currency and pattern form fields.

Grupperingsram

Symbol

LÀgger till en ram som du kan anvÀnda för att gruppera liknande kontroller visuellt, t.ex. alternativfÀlt.

Grafiskt kontrollfÀlt

Ikon

Skapar ett grafiskt kontrollfÀlt. Det kan bara anvÀndas för att lÀgga till bilder frÄn en databas. NÀr du dubbelklickar pÄ ett grafiskt kontrollfÀlt i formulÀrdokumentet öppnas dialogrutan Infoga grafik som du anvÀnder för att infoga bilden. Det finns ocksÄ en snabbmeny (dock inte i designlÀge) med kommandon för att infoga och ta bort bilden.

Bilder frÄn en databas kan visas i ett formulÀr och nya bilder kan infogas i databasen sÄ lÀnge som bildkontrollen inte Àr skrivskyddad. Kontrollen mÄste hÀnvisa till ett databasfÀlt för typen bild. Ange dÀrför datafÀltet i egenskapsfönstret pÄ fliken Data.

Filurval

Symbol

LÀgger till en knapp som öppnar en dialogruta för filval.

TabellkontrollfÀlt

Ikon

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Specialinformation om tabellkontrollfÀlt.

Navigationslist

Ikon

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

KontrollfÀltegenskaper

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

FormulÀregenskaper

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

FormulÀr-Navigator

Öppnar fönstret FormulĂ€rnavigator. I fönstret FormulĂ€rnavigator visas alla formulĂ€r och underformulĂ€r i det aktuella dokumentet tillsammans med respektive kontroller.

Aktiveringsordningsföljd

NÀr du har markerat ett formulÀr öppnas dialogrutan Aktiveringsordningsföljd dÀr du kan ange i vilken ordning som anvÀndaren kan markera elementen med Tabb-tangenten.

Öppna i redigeringslĂ€ge

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Enable or disable Automatic Control Focus

Please support us!