Tabell

Visar alla kommandon för att infoga, redigera och ta bort en tabell i ett textdokument.

Insert Table

Infogar en ny tabell.

Infoga

Kolumner

Infogar kolumner.

Rader

Infogar rader.

Radera

Tabell

Deletes the current table.

Kolumner

Tar bort de markerade kolumnerna.

Rader

Tar bort de markerade raderna.

Urval

Tabell

Markerar den aktuella tabellen.

Kolumn

Markerar den aktuella kolumnen.

Rad

Markerar den aktuella raden.

Cell

Selects the current cell.

Sammanfoga celler

Kombinerar innehållet i de markerade tabellcellerna till en enda cell.

Dela celler

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Sammanfoga tabell

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Dela tabell

Delar upp den aktuella tabellen i två separata tabeller vid markörens position. Du kan också komma åt det här kommandot genom att högerklicka i en tabellcell.

Autoformatering av tabeller

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Automatisk anpassning

Kolumnbredd

√Ėppnar dialogrutan Kolumnbredd d√§r du kan √§ndra bredden p√• en kolumn.

Optimal kolumnbredd

Justerar kolumnbredden automatiskt efter innehållet i cellerna. Om du ändrar bredden på en kolumn påverkar det inte bredden på de andra kolumnerna i tabellen. En tabell kan inte vara bredare än sidan.

Fördela kolumner jämnt

Justerar bredden på de markerade kolumnerna så att de stämmer överens med den bredaste kolumnen i markeringen. Den totala bredden på tabellen kan inte överskrida sidans bredd.

Radhöjd

√Ėppnar dialogrutan Radh√∂jd d√§r du kan √§ndra h√∂jden p√• en rad.

Optimal radhöjd

Justerar radhöjden automatiskt efter innehållet i cellerna. Det här är standardinställningen för nya tabeller.

Fördela rader jämnt

Justerar höjden på de markerade raderna så att de stämmer överens med den högsta raden i markeringen.

Break Across Pages

Allows a page break within the current row.

Repeat Heading Rows

Repeats the table headers on subsequent pages if the table spans one or more pages.

Konvertera

Text till tabell

√Ėppnar en dialogruta d√§r du kan omvandla den markerade texten till en tabell.

Tabell till text

√Ėppnar en dialogruta d√§r du kan omvandla den aktuella tabellen till text.

Sortera

Sortera de valda styckena eller tabellraderna alfabetiskt eller numeriskt. Du kan definiera upp till tre olika sorteringsnycklar och kombinera alfanumeriska och numeriska sorteringsnycklar.

Formel

√Ėppnar Formelraden d√§r du kan ange eller redigera en formel.

Talformat

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Tabellegenskaper

Anger egenskaperna för den markerade tabellen, till exempel namn, justering, avstånd, kolumnbredd, ramlinjer och bakgrund.

Please support us!