Tabell

Visar alla kommandon för att infoga, redigera och ta bort en tabell i ett textdokument.

Insert Table

Infogar en ny tabell.

Infoga

Opens a submenu with the following command options:

Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Rows

Opens dialog box for inserting rows.

Columns Before

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Insert a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns

Opens dialog box for inserting columns.

Radera

Opens a submenu with the following command options:

Rader

Tar bort de markerade raderna.

Kolumner

Tar bort de markerade kolumnerna.

Tabell

Deletes the current table.

Urval

Opens a submenu with the following command options:

Cell

Selects the current cell.

Rad

Markerar den aktuella raden.

Kolumn

Markerar den aktuella kolumnen.

Tabell

Markerar den aktuella tabellen.

Size

Opens a submenu with the following command options:

Radhöjd

Öppnar dialogrutan Radhöjd där du kan ändra höjden på en rad.

Minimize Row Height

Set the row height to the smallest possible for the content in each selected row.

Optimal radhöjd

Justerar radhöjden automatiskt efter innehållet i cellerna. Det här är standardinställningen för nya tabeller.

Fördela rader jämnt

Justerar höjden på de markerade raderna så att de stämmer överens med den högsta raden i markeringen.

Column Width

Öppnar dialogrutan Kolumnbredd där du kan ändra bredden på en kolumn.

Minimize Column Width

Set column width to the smallest possible for the content in each selected column.

Optimal kolumnbredd

Justerar kolumnbredden automatiskt efter innehållet i cellerna. Om du ändrar bredden på en kolumn påverkar det inte bredden på de andra kolumnerna i tabellen. En tabell kan inte vara bredare än sidan.

Fördela kolumner jämnt

Justerar bredden på de markerade kolumnerna så att de stämmer överens med den bredaste kolumnen i markeringen. Den totala bredden på tabellen kan inte överskrida sidans bredd.

Sammanfoga celler

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Dela celler

Displays the Split Cells Dialog where the split can be defined as either horizontally or vertically and the number the each cell will be split into.

Sammanfoga tabell

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Dela tabell

Delar upp den aktuella tabellen i två separata tabeller vid markörens position. Du kan också komma åt det här kommandot genom att högerklicka i en tabellcell.

Protect Cells

Förhindrar att innehållet i de markerade cellerna ändras.

Unprotect Cells

Tar bort cellskyddet för alla celler i den aktuella tabellen.

AutoFormat Styles

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Talformat

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table heading on each new page that the table spans.

Rows to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

Konvertera

Opens a submenu with the following command options:

Text till tabell

Öppnar en dialogruta där du kan omvandla den markerade texten till en tabell.

Tabell till text

Öppnar en dialogruta där du kan omvandla den aktuella tabellen till text.

Text Formula

Öppnar Formelraden där du kan ange eller redigera en formel.

Sortera

Sortera de valda styckena eller tabellraderna alfabetiskt eller numeriskt. Du kan definiera upp till tre olika sorteringsnycklar och kombinera alfanumeriska och numeriska sorteringsnycklar.

Properties

Anger egenskaperna för den markerade tabellen, till exempel namn, justering, avstånd, kolumnbredd, ramlinjer och bakgrund.

Stötta oss!