Verktyg

Innehåller stavningsverktyg, ett galleri med objekt som du kan lägga till i dokumentet samt verktyg för att konfigurera menyer och ändra programmets inställningar.

Spelling

Kontrollerar stavning manuellt.

Automatic Spell Checking

Kontrollerar stavningen automatiskt medan du skriver, och stryker under fel.

Synonymordlista

Öppnar en dialogruta för att ersätta det aktuella ordet med en synonym eller en närliggande term.

Språk

Öppnar en undermeny där du kan välja språkspecifika kommandon.

Antal ord

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Accessibility Check

Review common accessibility problems in the document, and support for PDF/UA specifications in the PDF export dialog.

Autokorrigering

Formaterar filen automatiskt enligt de inställningar du har gjort under Verktyg – Autokorrigering Alternativ.

AutoText

Skapar, ändrar eller infogar autotext. Du kan lagra formaterad text, text med grafik, tabeller och fält som autotext. Om du snabbt vill använda en autotext-post, skriver du förkortningen för posten i dokumentet och trycker på F3.

ImageMap

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Redact

Redacting documents blocks out words or portions of a document for authorized use or viewing.

Auto-Redact

Use automatic redaction to define words and patterns that are automatically marked for redaction.

Chapter Numbering

Specifies the numbering scheme and outline format for chapter numbering in the current document.

Radnumrering

Adds or removes and formats line numbers in the current document. To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box.

Footnotes and Endnotes

Anger visningsalternativ för fotnoter och slutnoter.

Guiden Kopplad utskrift

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Litteraturdatabas

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Address Book Source

Redigera adressbokens fälttilldelning och datakälla.

Uppdatera

Uppdaterar objekt i det aktuella dokumentet som har dynamiskt innehåll, t.ex. fält och förteckningar.

Protect Document

Toggles write protection for fields and bookmarks in the document.

Beräkna

Beräknar den markerade formeln och kopierar resultatet till urklippet.

Sortera

Sortera de valda styckena eller tabellraderna alfabetiskt eller numeriskt. Du kan definiera upp till tre olika sorteringsnycklar och kombinera alfanumeriska och numeriska sorteringsnycklar.

Makron

Låter dig spela in och redigera makron.

Tillägg

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Anpassa

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Alternativ

Det här kommandot öppnar en dialogruta där du kan anpassa programkonfigurationen.

Stötta oss!