Format

Innehåller kommandon för att formatera layouten och innehållet i dokumentet.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align Text

Set the alignment options for the current text paragraph in its container.

Hämta format

Välj en text eller ett objekt först och klicka sedan på den här symbolen. Klicka sedan på eller dra över en annan text eller klicka på ett objekt för att tillämpa samma formatering.

Ta bort direktformatering

Removes direct formatting from the selection.

Spotlight Direct Character Formatting

Spotlights direct character formatting applied in the text.

Tecken

Ändra teckensnitt och teckenformatering för de markerade tecknen.

Stycke

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Lists

Opens a submenu where you can choose commands to create and work on lists.

Punktuppställningstecken

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Themes

The bundling of color, font and format settings is possible under the concept of Theme.

Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Title page

Opens a dialog where you can design a title page.

Comments

When comments are present, the character dialog is presented. Changes to font and font formatting are applied to all comments.

Guiden Asiatisk fonetik

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Kolumner

Anger antalet kolumner och kolumnlayouten för en sidformatmall, en ram eller ett område.

Watermark

Insert a watermark text in the current page style background.

Sections

Changes the properties of sections defined in your document.

Image

Opens a submenu where you can choose commands to manipulate images.

Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Frame and Object

Opens a submenu to link and unlink frames, and edit properties of a selected frame.

Name

Ger ett namn till det markerade objektet. Du kan sedan använda namnet för att snabbt hitta objektet med Navigator.

Alt Text

Assigns a text and an alt text to the selected object. These texts are available as alternative tags in your document for use by accessibility tools. They are also available as tags for images when you export the document.

Anchor

Shows anchoring options for the selected object.

Wrap

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Arrange

Changes the stacking order of the selected object(s).

Rotate or Flip

Opens a submenu where you can rotate or flip a selected shape or image. Text boxes can only be rotated.

Group

Grupperar markerade objekt så att de kan flyttas och formateras som om de vore ett enda objekt.

Stötta oss!