Visa

I den här menyn finns kommandon för att anpassa visningen av dokumentet på skärmen.

Normal

Displays how the document will look when you print it.

Webb

Displays the document as it would be viewed in a Web browser. This is useful when you create HTML documents.

User Interface

Opens the Select Your Preferred User Interface dialog to let you choose the user interface layout for LibreOffice.

HTML-källa

Displays the source text of the current HTML document. This view is available when creating a new HTML document or opening an existing one.

Symbollister

Öppnar en undermeny som du kan visa och dölja verktygsrader med. En verktygsrad innehåller ikoner och alternativ med vilka du snabbt kan komma åt LibreOffice-kommandon.

Statuslisten

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Linjal

Contains a submenu for showing or hiding the horizontal and vertical rulers.

Rullningslister

Visa eller dölj rullningslister som används för att ändra vilken del av ett dokument som visas i fönstret.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current sheet.

Formatting Marks

Visar kontrolltecken i texten, till exempel stycketecken, radbrytningar, tabbtecken och mellanslag.

Textbegränsningar

Visar eller döljer linjerna som begränsar det utrymme som kan skrivas ut på sidan. Själva linjerna skrivs inte ut.

Tabellinramningar

Visar eller döljer inramningar runt tabellceller som inte har fasta inramningar. Inramningarna visas bara på skärmen och skrivs inte ut.

Bilder och diagram

Visa eller dölj grafiska objekt, som bilder och diagram, i ett dokument.

Show Whitespace

Displays the document with the top and bottom margins, header and footer and a gap between pages. Uncheck to collapse all the elements cited and display the document in a contiguous page stream. Hiding whitespace is only possible in Single-page view.

Show Track Changes

Shows or hides recorded changes.

Kommentarer

Show or hide a document's comments and replies to them.

Resolved comments

Show or hide resolved comments.

Markeringar

Shows or hides shadings around fields in your document like non-breaking spaces, soft hyphens, indexes, and footnotes.

Field Names

Switches between showing fields as field names or field values. When enabled the field names are displayed, and when disabled the field values displayed. Some field contents cannot be displayed.

Dolda stycken

Visar eller döljer dolda stycken. Det här alternativet påverkar bara hur bildskärmen visar dolda stycken och inte hur dolda stycken skrivs ut.

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, and media gallery features.

Styles (Sidebar)

Use the Styles deck of the Sidebar to apply, create, edit, and remove formatting styles. Double-click an entry to apply the style.

Galleri

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Navigator

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document. Navigator is also available as a deck of the Sidebar. You can also use the Navigator to insert elements from the current document or other open documents, and to organize master documents. To edit an item in the Navigator, right-click the item, and then choose a command from the context menu. If you want, you can dock the Navigator at the edge of your workspace.

Datakällor

Visar de databaser som är registrerade i LibreOffice och låter dig hantera databasernas innehåll.

Helskärm

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Zoom

Gör visningen av LibreOffice större eller mindre.

Stötta oss!