Redigera

I den här menyn finns kommandon som du använder för att redigera innehållet i det aktuella dokumentet.

Ångra

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Återställ

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Senaste kommando

Upprepar det senaste kommandot. Det här kommandot är tillgängligt i Writer och Calc.

Klipp ut

Tar bort markeringen och kopierar den till urklippet.

Kopiera

Kopierar markeringen till urklipp.

Klistra in

Infogar innehållet i Urklipp på markörens plats och ersätter eventuell markerad text eller markerade objekt.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Markera allt

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Markeringsläge

Välj markeringsläge i undermenyn: normalt markeringsläge eller blockera markeringsläge.

Markera text

You can enable a selection cursor in a read-only text document or in the Help. Choose Edit - Select Text or open the context menu of a read-only document and choose Select Text. The selection cursor does not blink.

Filer

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Hoppa till sida

Opens a dialog box to enter which page number should be shown. (+G)

Ändringar

Listar tillgängliga kommandon som används för att spåra ändringar i en fil.

Comment

Shows submenu that gives options to reply, resolve and delete comments.

Reference

A submenu that offers possibilities to edit footnotes, endnotes, index entries, and bibliography entries.

Hyperlänk

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Fält

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/02140000.xhp#fields_text not found).

Links to External Files

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Objekt

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Databas

Ändrar datakällorna för det aktuella dokumentet. För att innehållet i de fält som finns i dokumentet ska visas rätt, måste den nya databasen innehålla fält med identiska fältnamn.

Direct Cursor Mode

Tillåter användaren att klicka i början, i mitten eller i slutet av en textrad för att därefter börja skriva.

Edit Mode

Use the Edit Mode icon to activate or deactivate the edit mode.

Stötta oss!