Menyer

I följande avsnitt finns de hjälpavsnitt som beskriver menyer och dialogrutor.

Symbolen Info

Kommandona för att till exempel redigera, se, placera, formatera och skriva ut ett dokument eller dokumentets innehåll, går bara att använda om dokumentet är öppet och aktivt. Aktivt innebär här att dokumentet måste vara i förgrunden på bildskärmen. Om du vill använda kommandon till ett objekt i dokumentet måste objektet vara markerat.


Varningssymbol

Menyerna är sammanhangsberoende. Detta innebär att vilka menyposter som visas beror på vad du arbetar med. Om markören står i text visas de menykommandon som behövs för att redigera text. Om du har markerat grafik i ett dokument visas de menyposter som används för att redigera grafik.


Arkiv

De här kommandona gäller för det aktuella dokumentet, för att öppna ett nytt dokument eller för att avsluta.

Redigera

I den här menyn finns kommandon som du använder för att redigera innehållet i det aktuella dokumentet.

Visa

I den här menyn finns kommandon för att anpassa visningen av dokumentet på skärmen.

Infoga

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlink, comments, symbols, footnotes, and sections.

Format

Innehåller kommandon för att formatera layouten och innehållet i dokumentet.

Formatmallar

Contains commands to apply, create, edit, update, load, and manage styles in a text document.

Form

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your text document.

Tabell

Visar alla kommandon för att infoga, redigera och ta bort en tabell i ett textdokument.

Verktyg

Innehåller stavningsverktyg, ett galleri med objekt som du kan lägga till i dokumentet samt verktyg för att konfigurera menyer och ändra programmets inställningar.

Fönster

Innehåller kommandon för att anpassa och visa dokumentfönster.

Hjälp

På Hjälp-menyn kan du öppna och använda hjälpsystemet i LibreOffice.

Stötta oss!