Menyer

I följande avsnitt finns de hjälpavsnitt som beskriver menyer och dialogrutor.

Symbolen Info

Kommandona för att till exempel redigera, se, placera, formatera och skriva ut ett dokument eller dokumentets innehåll, går bara att använda om dokumentet är öppet och aktivt. Aktivt innebär här att dokumentet måste vara i förgrunden på bildskärmen. Om du vill använda kommandon till ett objekt i dokumentet måste objektet vara markerat.


Varningssymbol

Menyerna är sammanhangsberoende. Detta innebär att vilka menyposter som visas beror på vad du arbetar med. Om markören står i text visas de menykommandon som behövs för att redigera text. Om du har markerat grafik i ett dokument visas de menyposter som används för att redigera grafik.


Arkiv

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Redigera

I den här menyn finns kommandon som du använder för att redigera innehållet i det aktuella dokumentet.

Visa

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Infoga

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlinks, comments, symbols, footnotes, and sections.

Format

Innehåller kommandon för att formatera layouten och innehållet i dokumentet.

Formatmallar

Contains commands to apply, create, edit, update, load, and manage styles in a text document.

Tabell

Visar alla kommandon för att infoga, redigera och ta bort en tabell i ett textdokument.

Form

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Verktyg

Contains spelling tools, redact options, mail merge wizard, macros, development tools, extension manager, as well as tools for configuring and customizing menus, and setting program preferences.

Fönster

Innehåller kommandon för att anpassa och visa dokumentfönster.

Hjälp

På Hjälp-menyn kan du öppna och använda hjälpsystemet i LibreOffice.

Stötta oss!