LibreLogo

LibreLogo Àr en enkel Logo-liknande programmeringsmiljö med sköldpaddegrafik som skapats för att utbilda informationskunskap (programmering och ordbehandling), DTP och grafikdesign. Se http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Verktygsraden LibreLogo

Verktygsraden LibreLogo (Visa - Verktygsrader - Logo) innehÄller förflyttning av sköldpadda, start/stop av programkörning, hem, rensa skÀrmen, syntaxmarkering/-översÀttning och en inmatningsrad (kommandorad).

Ikoner för sköldpaddsförflyttningar

De motsvarar Logo-kommandona "FORWARD 10", "BACK 10", "LEFT 15", "RIGHT 15". Genom att klicka pÄ en av ikonerna sÄ kommer markören att fokusera pÄ sköldpaddan och sidan kommer rullas till dess position.

Starta Logo-program

Klicka pÄ ikonen "Starta Logoprogram" för att köra texten i dokumentet (eller i markeringen) som ett LibreLogoprogram. I ett tomt dokument infogas ett exempelprogram och körs.

Klicka pĂ„ “Stopp”-ikonen för att stoppa programmet.

Home

Klicka pÄ "Hem"-ikonen för att ÄterstÀlla sköldpaddans position och instÀllningar.

Rensa skÀrmen.

Klicka pĂ„ ikonen “Rensa skĂ€rm” för att ta bort teckningsobjekt frĂ„n dokumentet.

Program redigerare/Syntax mĂ€rkning/ÖversĂ€ttning

The “magic wand” icon sets 2-page layout for program editing, expands and converts to uppercase the abbreviated, lowercase Logo commands in the Writer document. Change the language of the document ( - Language Settings - Languages - Western) and click on this icon to translate the Logo program to the selected language.

Kommandorad

Tyck Enter i kommandoraden för att köra dess innehÄll. För att stoppa programmet anvÀnder du ikonen "Stop".

HÄll nere Enter för att upprepa kommandot, till exempel pÄ följande kommandosekvens:

 FORWARD 200 LEFT 89

För att ÄterstÀlla kommandoraden trippelklicka pÄ den eller tryck Ctrl-A för att markera föregÄende kommandon och skriv sedan in de nya kommandona.

AnvÀndargrÀnssnitt för grundlÀggande sköldpaddeinstÀllningar

LibreLogos sköldpaddeform Àr ett vanligt teckningsobjekt av fast storlek. Du kan placera och rotera den som vanligt, med hjÀlp av musen och roteraikonerna pÄ verktygsraden Bild. AnvÀnd instÀllningarna för att Àndra linjebredd, linjefÀrg och fÀrgyta för att ange LibreLogos attribut PENSIZE, PENCOLOR och FILLCOLOR.

Programredigering

LibreLogo-teckningar och program anvÀnder samma dokument. Ritytan för LibreLogo Àr pÄ första sidan i Writer-dokumentet. Du kan infoga en sidbrytning före LibreLogo-programmet och ange sidans zoomningsgrad med hjÀlp av "trollstavs"-ikonen i verktygsraden Logo. Förslagsvis kan du Àven förstora teckenstorleken sÄ att texten blir mer lÀttlÀst i den tvÄsidiga layouten. Med detta tillvÀgagÄngssÀtt fÄr du ritytan pÄ sida ett och programredigeraren pÄ sidan tvÄ.

ProgrammeringssprÄket LibreLogo

LibreLogo Àr ett Logo-liknande programmeringssprÄk som lÀtt kan översÀttas. Det har redan översatts till flera sprÄk av LibreOffice lokala gemenskaper. Det Àr bakÄtkompatibelt med Àldre Logo-system om det handlar om enkla Logoprogram som t.ex. anvÀnds inom utbildningar.

 TO triangle :size
REPEAT 3 [
FORWARD :size
LEFT 120
]
END

triangle 10 triangle 100 triangle 200

Skillnader frÄn Logo programmeringssprÄk

Andra funktioner i LibreLogo

LibreLogo-kommandon

GrundlÀggande syntax

SkiftlÀgeskÀnslighet

Kommando och fÀrgkonstanter Àr inte skiftlÀgeskÀnsliga:

 PRINT “Hello, World!”
print “Hello, World, igen!”

Variabelnamn Àr skiftlÀgeskÀnsliga:

 a = 5
A = 7
PRINT a
PRINT A

Programrader

Rader av ett LibreLogo-program Àr stycken i LibreOffice Writerdokument. En programrad kan innehÄlla flera kommandon:

 PRINT “Hello, World!” PRINT “LibreLogo”

Kommentarer

Rader eller delar av rader kan göras till kommentarer genom att lÀgga till ett semikolon, allt som följer semikolon (i samma stycke) rÀknas som en kommentar.

 ; en kommentar
PRINT 5 * 5 ; ytterligare en kommentar

Dela upp programrader i flera stycken

Det Àr möjligt att dela upp en programrad i flera stycken med hjÀlp av tecknet ~ (tilde) vid radens slut:

 PRINT “Detta Ă€r ett vĂ€ldigt lĂ„ngt ” + ~
“varningsmeddelande”

Sköldpaddsförflyttningar

FORWARD (fd)

 FORWARD 10 ; flyttar framÄt 10pt (1pt = 1/72 inch = 0,35 mm)
FORWARD 10pt ; se ovan
FORWARD 0.5in ; flytta framÄt 0.5 inch (1 inch = 2,54 cm)
FORWARD 1" ; se ovan
FD 1mm
FD 1cm

BACK (bk)

 BACK 10 ; flytta bakÄt 10pt

LEFT (lt)

 LEFT 90 ; svÀng 90 grader motsols
LEFT 90° ; se ovan
LT 3h ; svÀng 3 timmar mot klockans riktning, dvs 90 grader motsols
LT any ; svÀng Ät ett slumpmÀssigt hÄll

RIGHT (rt)

 RIGHT 90 ; svÀng 90 grader medsols

PENUP (pu)

 PENUP ; flytta sköldpaddan utan att rita nÄgot

PENDOWN (pd)

 PENDOWN ; rita medan du flyttar sköldpaddan

POSITION (pos)

 POSITION [0, 0] ; svÀng och flytta till översta, vÀnstra hörnet
POSITION PAGESIZE ; svÀng och flytta till nedersta högra hörnet
POSITION [PAGESIZE[0], 0] ; svÀng och flytta till översta, högra hörnet
POSITION ANY ; svÀng och flytta till en slumpmÀssig position

HEADING (seth)

 HEADING 0 ; svÀng norrut
HEADING 12h ; se ovan
HEADING [0, 0] ; svÀng mot vÀnstra övre hörnet
HEADING ANY ; svÀng i en slumpmÀssig riktning

Andra skölpaddekommandon

HIDETURTLE (ht)

 HIDETURTLE ; döljer sköldpaddan (tills kommandot showturtle anvÀnds)

SHOWTURTLE (st)

 SHOWTURTLE ; visa sköldpadda

HOME

 HOME ; nollstÀll sköldpaddans ursprungliga position

CLEARSCREEN (cs)

 CLEARSCREEN ; tar bort ritade objekt frÄn dokumentet

FILL och CLOSE

 FILL ; stÀng och fyll den aktuella streckfiguren eller punkter
CLOSE ; stÀnger den aktuella streckfiguren eller förbinder de aktuella punkterna

Exempel: fyllning av en vanlig triangel:

 FRAM 50 VÄNSTER 120 FRAM 50 FYLL

Exempel: ritning av en vanlig triangel:

 FRAM 50 VÄNSTER 120 FRAM 50 STÄNG

PenninstÀllningar

PENSIZE (ps)

 PENSIZE 100 ; ange linjebredden till 100 punkter
PENSIZE ANY ; motsvarar PENSIZE RANDOM 10

PENCOLOR/PENCOLOUR (pc)

 PENCOLOR “red” ; ange pennfĂ€rgen till röd (via fĂ€rgnamn, se fĂ€rgkonstanter)
PENCOLOR [255, 255, 0] ; anger en gul fÀrg (RGB lista)
PENCOLOR 0xffff00 ; anger gul fÀrg (hexadecimal kod)
PENCOLOR 0 ; anger svart fÀrg (0x000000)
PENCOLOR ANY ; slumpmÀssig fÀrg
PENCOLOR [5] ; anger röd fÀrg (via fÀrgidentifierare, se fÀrgkonstanter)
PENCOLOR “invisible” ; genomskinlig "fĂ€rg" för former utan synligt omrĂ„de
PENCOLOR “~red” ; ange en slumpmĂ€ssig röd fĂ€rg

PENTRANSPARENCY

 PENTRANSPARENCY 80 ; ange transparensen för pennans fÀrg till 80%

PENCAP/LINECAP

 PENCAP “none” ; utan extra linjeslut (standard)
PENCAP “round” ; avrundat linjeslut
PENCAP “square” ; fyrkantigt linjeslut

PENJOINT/LINEJOINT

 PENJOINT “rounded” ; avrundade linjeskarvar (standard)
PENJOINT “miter” ; skarpa linjeskarvar
PENJOINT “bevel” ; kapade linjeskarvar
PENJOINT “none” ; ingen linjeskarv

PENSTYLE

 PENSTYLE “solid” ; solid linje (default)
PENSTYLE “dotted” ; prickad linje
PENSTYLE “dashed” ; streckad linje

; anpassat mönster av prickar och streck angivet av en lista med följande argument:
; – antal intilliggande punkter
; – prickarnas lĂ€ngd
; – antal intilliggande streck
; – streckens lĂ€ngd
; – avstĂ„nd mellan strickar/streck
; – typ (valfri):
; 0 = prickar Àr rektangulÀra (default)
; 2 = prickar Àr kvadratiska (avstÄnd och lÀngd anges i förhÄllande till pennstorleken)

PENSTYLE [3, 1mm, 2, 4mm, 2mm, 2] ; ...––...––...––

FyllningsinstÀllningar

FILLCOLOR/FILLCOLOUR (fc)

 FILLCOLOR “blue” ; fill with blue color, see also PENCOLOR
FILLCOLOR “invisible” CIRCLE 10 ; unfilled circle
FILLCOLOR [“blue”, “red”] ; gradient between red and blue
FILLCOLOR [[255, 255, 255], [255, 128, 0]] ; between white and orange
FILLCOLOR [“blue”, “red”, 1, 0, 0] ; set axial gradient (with the required rotation and border settings), possible values: 0-5 = linear, axial, radial, elliptical, square and rectangle gradients
FILLCOLOR [“red”, “blue”, 0, 90, 20] ; linear with 20% border, rotated with 90 degrees from the actual heading of the turtle
FILLCOLOR [“red”, “blue”, 0, 90, 20, 0, 0, 200, 50] ; from 200% to 50% intensity
FILLCOLOR [ANY, ANY, 2, 0, 0, 50, 50] ; radial gradient with random colors and 50-50% horizontal and vertical positions of the center

FILLTRANSPARENCY

 FILLTRANSPARENCY 80 ; anger att aktuella fyllnadsfÀrgen ska vara 80% transparent (genomskinlig)
FILLTRANSPARENCY [80] ; anger linjÀr transparent toning frÄn 80% till 0%
FILLTRANSPARENCY [80, 20] ; anger linjÀr transparent toning frÄn 80% till 20%
FILLTRANSPARENCY [80, 20, 1, 90] ; anger axiell transparent toning roterat med 90 grader frÄn sköldpaddans aktuella position
FILLTRANSPARENCY [80, 20, 2, 0, 20, 50, 50] ; anger radiell transparent toning frÄn yttre 80% till inre 20% transparens med 20% inramning och 50-50% horisontell och vertikal position frÄn mitten

FILLSTYLE

 FILLSTYLE 0 ; fyll utan skraffering (default)
FILLSTYLE 1 ; enkel svart skraffering (horisontell)
FILLSTYLE 2 ; enkel svart skraffering (45 grader)
FILLSTYLE 3 ; enkel svart skraffering (-45 grader)
FILLSTYLE 4 ; enkel svart skraffering (vertikal)
FILLSTYLE 5 ; röd skraffering i kors (45 degrees)
FILLSTYLE 6 ; röd skraffering i kors (0 grader)
FILLSTYLE 7 ; blÄ skraffering i kors (45 degrees)
FILLSTYLE 8 ; blÄ skraffering i kors (0 grader)
FILLSTYLE 9 ; blÄ skraffering trippelkryssad
FILLSTYLE 10 ; enkel svart skraffering (bred) (45 grader)

; anpassad skraffering anger en lista med följande argument:
; – style (1 = enkel, 2 = dubbel, 3 = trippel skraffering)
; – fĂ€rg
; – avstĂ„nd
; – grader

FILLSTYLE [2, “green”, 3pt, 15°] ; grön korsad skraffering (15 grader)

Ritobjekt

CIRCLE

 CIRCLE 100 ; rita en cirkel (diameter = 100pt)

ELLIPSE

 ELLIPSE [50, 100] ; rita en ellips med 50pt samt 100pt i diameter
ELLIPSE [50, 100, 2h, 12h] ; rita en elliptisk sektor (frÄn positionen kl 2 till kl 12)
ELLIPSE [50, 100, 2h, 12h, 2] ; rita ett elliptiskt segment
ELLIPSE [50, 100, 2h, 12h, 3] ; rita en elliptisk bÄge

SQUARE

 SQUARE 100 ; rita en kvadrat (storlek = 100pt)

RECTANGLE

 REKTANGEL [50, 100] ; rita en rektangelform (50×100pt)
REKTANGEL [50, 100, 10] ; rita en rektangel med avrundade hörn

POINT

 POINT ; rita en punkt med pennans storlek och fÀrg

STÄNG kan förbinda de sista punkterna, FYLL kan fylla formen definierad av punkter. Till exempel, det Ă€r enkelt att rita en "platt" stjĂ€rna som börjar frĂ„n centrum:

 PENUP
REPEAT 5 [
FORWARD 80
POINT
BACK 80
RIGHT 36
FORWARD 50
POINT
BACK 50
RIGHT 120
] FILL

LABEL

 LABEL “text” ; skriver ut text vid sköldpaddans position
LABEL 'text' ; se ovan
LABEL "text ; se ovan (endast för enstaka ord)

TEXT

 CIRCLE 10 TEXT “text” ; ange texten för det aktuella objektet

TeckensnittsinstÀllningar

FONTCOLOR/FONTCOLOUR

 FONTCOLOR “green” ; anger teckensnittsfĂ€rgen till grön

FONTFAMILY

 FONTFAMILY “Linux Libertine G” ; anger teckensnitt (-sfamilj)
FONTFAMILY “Linux Libertine G:smcp=1” ; anger Ă€ven teckensnittseffekt (smĂ„ bokstĂ€ver)
FONTFAMILY “Linux Libertine G:smcp=1&onum=1” ; smĂ„ bokstĂ€ver + gammeldags stil

FONTSIZE

 FONTSIZE 12 ; anger 12pt

FONTWEIGHT

 FONTWEIGHT “bold” ; anger fet stil
FONTWEIGHT “normal” ; anger normal teckentjocklek

FONTSTYLE

 FONTSTYLE “italic” ; anger kursiv stil
FONTSTYLE “normal” ; Ă„terstĂ€ller kursiv stil till normal

PICTURE (pic)

PICTURE Àr till

Gruppering av figurer

 ; PICTURE [ LibreLogo_kommandon]
PICTURE [ FORWARD 100 CIRCLE 100 ] ; trÀdliknande grupperad figur

Se Àven "Grupp" i hjÀlpen för LibreOffice Writer.

 TO tree location
PENUP POSITION location HEADING 0 PENDOWN
PICTURE [ FORWARD 100 CIRCLE 100 ] ; tree-like grouped shape
END

PICTURE [ tree [230, 400] tree [300, 400] ] ; grouped shapes in a grouped shape

Att pÄbörja nya streckfigurer

 PICTURE ; pÄbörja en ny streckfigur
FORWARD 10 PICTURE FORWARD 10 ; tvÄ streckfigurer

Sparar svg-bilder

 PICTURE “example.svg” [ CIRCLE 5 ] ; spara bilden som en SVG-bildfil i anvĂ€ndarmappen
PICTURE “Desktop/example.svg” [ FORWARD 100 CIRCLE 5 ] ; som ovan, med en relativ sökvĂ€g
PICTURE “/home/user/example.svg” [ CIRCLE 5 ]; absolut sökvĂ€g för Unix/Linux
PICTURE “C:\example.svg” [ CIRCLE 5 ] ; absolut sökvĂ€g för Windows

Sparar svg-/smil-animationer (teckningar med SLEEP-kommandon)

 PICTURE “animation.svg” [ CIRCLE 5 SLEEP 1000 CIRCLE 99 ] ; spara som en svg-/smil-animation (se Ă€ven SLEEP)
PICTURE “animation2.svg” [ CIRCLE 5 SLEEP 1000 CIRCLE 99 SLEEP 2000 ] ; som ovan, men med SLEEP efter sista objektet vilket resulterar i en loop: efter 2 sekunder sĂ„ startas svg-animationen om i webblĂ€sare som stöder smil.

Konsekvent vid vÀnster kant

AnvÀnd BILD för att behÄlla linjefigurers placering konsekvent vid vÀnsterkanten av Writer:

 PICTURE [ CIRCLE 20 POSITION [-100, 100] CIRCLE 20 ]

Iterativa satser

REPEAT

 ; REPEAT antal [ kommandon]

REPEAT 10 [ FORWARD 10 LEFT 45 CIRCLE 10 ] ; upprepa 10 gÄnger
 ; antal Àr valfritt

REPEAT [ POSITION ANY ] ; oÀndlig loop

REPCOUNT

Loopvariabel (Ă€ven i FOR- och WHILE-loopar).

 REPEAT 100 [ FORWARD REPCOUNT LEFT 90 ]

FOR IN

Loop för listposterna:

 FOR i IN [1, 5, 7, 9, 11] [
FORWARD i
LEFT 90
]

En slinga (loop) för alla tecken i en teckensekvens:

 FOR i IN “text” [
LABEL i
FORWARD 10
]

WHILE

 WHILE TRUE [ POSITION ANY ] ; oÀndlig loop
WHILE REPCOUNT <= 10 [ FORWARD 50 LEFT 36 ] ; as REPEAT 10 [ ... ]

BREAK

Avbryt loopen.

 REPEAT [ ; oÀndlig loop
POSITION ANY
IF REPCOUNT = 100 [ BREAK ] ; motsvarigheten för REPEAT 100 [ ... ]
]

CONTINUE

Hoppa till nÀsta steg i loopen.

 REPEAT 100 [
POSITION ANY
IF REPCOUNT % 2 = 0 [ CONTINUE ]
CIRCLE 10 ; rita cirklar pÄ varannan position
]

Villkor

OM

 ; IF villkor [ sant block ]
; IF villkor[ sant block ] [ falskt block ]

IF a < 10 [ PRINT “Small” ]
IF a < 10 [ PRINT “Small” ] [ PRINT “Big” ]

AND, OR, NOT

Logiska operatorer

 IF a < 10 AND NOT a = 5 [ PRINT “0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 or 9” ]
IF a < 10 AND a != 5 [ PRINT “0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 or 9" ] ; som ovan

Subrutiner

TO, END

Nytt ord (eller procedur).

 TO triangle
REPEAT 2 [ FORWARD 100 RIGHT 120 ] FILL
END

REPEAT 10 [ triangle PENUP POSITION ANY PENDOWN ]

OUTPUT

ReturvÀrde frÄn funktionen.

 TO randomletter
OUTPUT RANDOM “qwertzuiopasdfghjklyxcvbnm”
END

PRINT randomletter + randomletter + randomletter ; skriver ut 3 slumpmÀssigt valda tecken

STOP

Avslutar process.

 TO example number
IF number < 0 [ STOP ]
PRINT SQRT number ; skriver ut kvadratroten
]

example 100
example -1 ; utan utdata och fel
example 25

Standardvariabler

ANY

Standard slumpmÀssiga fÀrgvÀrden etc.

 PENCOLOR ANY ; slumpmÀssig pennfÀrg

TRUE

Logiskt vÀrde.

 WHILE TRUE [ POSITION ANY ] ; Àndlös loop
PRINT TRUE ; skriver ut true

FALSE

Logiskt vÀrde.

 WHILE NOT FALSE [ POSITION ANY ] ; Àndlös loop
PRINT FALSE ; skriver ut false

PAGESIZE

 PRINT PAGESIZE ; skriver ut pappersstorlekar i punkter, t.ex. [595.30, 841.89]

PI/π

 PRINT PI ; skriver ut 3.14159265359

Input/Output

PRINT

 PRINT “text” ; skriver ut “text” i en dialogruta
PRINT 5 + 10 ; skriver ut 15

INPUT

 PRINT INPUT “InmatningsvĂ€rde?” ; frĂ„gar efter och skriver ut en strĂ€ng via en frĂ„gedialog
PRINT FLOAT (INPUT “Första numret?”) + FLOAT (INPUT “Andra numret?”) ; enkel kalkylator som adderar tvĂ„ vĂ€rden

SLEEP

 SLEEP 1000 ; vÀnta i 1000 ms (1 sekund)

GLOBAL

Anger globala variabler som anvÀnds i procedurer.

 GLOBAL about
about = “LibreLogo”

TO example
PRINT about
GLOBAL about ; nÀr vi vill lÀgga till ett nytt vÀrde
about = “nytt vĂ€rde för den globala variabeln”
END

example
PRINT about

Funktioner

RANDOM

 PRINT RANDOM 100 ; slumpmÀssigt flyttal (0 <= x < 100)
PRINT RANDOM “text” ; slumpmĂ€ssigt tecken frĂ„n "text"
PRINT RANDOM [1, 2] ; slumpmÀssig post frÄn listan (1 eller 2)

INT

 PRINT INT 3.8 ; skriver ut 3 (heltalsdelen (integer-delen) av 3.8)
PRINT INT RANDOM 100 ; slumpmÀssigt heltal (0 <= x < 100)
PRINT INT “7” ; konverterar en strĂ€ngparameter till ett heltal (en integer)

FLOAT

 ; konverterar strÀngparametern till ett flyttal
PRINT 2 * FLOAT "5.5" ; skriver ut 11.0

STR

 ; konverterar den numeriska parametern till en strÀng
PRINT “Resultat: ” + STR 5 ; skriver ut “Resultat: 5”
PRINT 10 * STR 5 ; skriver ut 5555555555

SQRT

 PRINT SQRT 100 ; skriver ut 10, kvadratroten av 100

SIN

 PRINT SIN 90 * PI/180 ; skriver ut 1.0 (sinus av 90° i radianer)

COS

 PRINT COS 0 * PI/180 ; skriver ut 1.0 (cosinus av 0° i radianer)

LOG10

 PRINT LOG10 100 ; skriv ut 2.0 (logaritmen av 100)

ROUND

 PRINT ROUND 3.8 ; skriver ut 4 (avrundar 3.8)
PRINT ROUND RANDOM 100 ; slumpmÀssigt heltal (0 <= x <= 100)

ABS

 PRINT ABS -10 ; skriver ut 10, det absoluta vÀrdet av -10

COUNT

 PRINT COUNT “text” ; skriver ut 4, det antal tecken som strĂ€ngen “text” innehĂ„ller
PRINT COUNT [1, 2, 3] ; skriver ut 3, listans storlek

SET

 ; konverterar listan till ett Python-set
PRINT SET [4, 5, 6, 6] ; skriver ut {4, 5, 6}
PRINT SET [4, 5, 6, 6] | SET [4, 1, 9] ; skriver ut {1, 4, 5, 6, 9}, union
PRINT SET [4, 5, 6, 6] & SET [4, 1, 9] ; skriver ut {4}, skÀrningspunkten
PRINT SET ([4, 5, 6, 6]) - SET [4, 1, 9] ; skriver ut {5, 6}, differensen
PRINT SET [4, 5, 6, 6] ^ SET [4, 1, 9] ; skriver ut {1, 5, 6, 9}, symmetriska differensen

RANGE

 ; Python-like list generation
PRINT LIST RANGE 10 ; print [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
PRINT LIST RANGE 3 10 ; print [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
PRINT LIST RANGE 3 10 3 ; print [3, 6, 9]

FOR i IN RANGE 10 50 10 [ ; loop for [10, 20, 30, 40]
FORWARD i
LEFT 90
]

LIST

 ; tar bort upprepade poster frÄn en lista med set och listkonvertering
PRINT LIST (SET [1, 3, 5, 5, 2, 1]) ; skriver ut [1, 3, 5, 2]

TUPLE

Konverterar till en Python tuple (lista som inte gÄr att Àndra)

 PRINT TUPLE [4, 5]

SORTED

Returnerar en sorterad lista.

 PRINT SORTED [5, 1, 3, 4]; skriver ut [1, 3, 4, 5]

SUB

ErsÀtter teckensekvenser med hjÀlp av regex-mönster (reguljÀra uttryck).

 PRINT SUB("t", "T", "text"); skriver ut "Text", ersÀtter "t" med "T"
PRINT SUB("(.)", "\\1\\1", "text"; skriver ut "tteexxtt", dubblerar alla tecken

SÖK

Söker efter teckensekvenser med hjÀlp av reguljÀra uttryck.

 IF SEARCH (“\w”, "word") [ PRINT “Letter in the word.” ]

FINDALL

Hittar alla teckensekvenser i en strÀng som matchar ett givet reguljÀrt uttryck.

 PRINT FINDALL("\w+","Hundar,  katter."); skriver ut "Hundar", "katter"], listan med ord.

MIN

 PRINT MIN [1, 2, 3]; skriver ut 1, listans minsta element

MAX

 PRINT MAX [1, 2, 3]; skriver ut 3, det största elementet i listan

FĂ€rgkonstanter

 PENCOLOR "SILVER"; vÀlj fÀrg via namn
PENCOLOR[1], vÀljer fÀrg via identifierare
PENCOLOR "~SILVER"; slumpmÀssig silverfÀrg

ID

Namn

0

BLACK

1

SILVER

2

GRAY/GREY

3

WHITE

4

MAROON

5

RED

6

PURPLE

7

FUCHSIA/MAGENTA

8

GREEN

9

LIME

10

OLIVE

11

YELLOW

12

NAVY

13

BLUE

14

TEAL

15

AQUA

16

PINK

17

TOMATO

18

ORANGE

19

GOLD

20

VIOLET

21

SKYBLUE

22

CHOCOLATE

23

BROWN

24

INVISIBLE


Please support us!