Textanpassning runt objekt

Så här anpassar du text runt ett objekt

 1. Markera objektet.

 2. Choose Format - Frame and Object - Properties, and then click the Wrap tab to choose the wrapping style that you want to apply.

  Den aktuella textanpassningsmallen indikeras med en punkt.

Så här anger du egenskaper för textanpassning

 1. Markera objektet.

 2. Choose Format - Frame and Object - Properties, and then click the Wrap tab.

 1. Ange de alternativ som du vill använda.

 2. Klicka på OK.

Så här ändrar du textanpassningskontur för ett grafiskt objekt

Du kan ändra formen som texten anpassas till.

 1. Markera det grafiska objektet, högerklicka och välj sedan Textanpassning - Redigera kontur.

 1. Dra en ny kontur med hjälp av verktygen och klicka sedan på ikonen Tilldela (grön bock).

 2. Stäng fönstret Konturredigerare .

Stötta oss!