Antal ord

  1. Antalet ord och tecken visas i statusraden och uppdateras medan du skriver.

  2. Om du bara vill räkna viss text i dokumentet markerar du texten.

  3. För att visa mer statistik så som antal ord och tecken utan blanksteg, dubbelklicka på antal i statusraden eller välj Verktyg - Antal ord.

Hur görs ordräkning i LibreOffice?

Varje teckensträng mellan två blanksteg är i princip ett ord. Bindestreck, tabbar, radbrytningar och styckebrytningar är också ordavgränsare.

Ord med tankstreck eller ständigt synliga bindestreck, som till exempel plugin-program eller nästa/föregående, räknas som ett ord.

Orden kan vara en blandning av bokstäver, tal och specialtecken. Följande text räknas alltså som fyra ord: abc123 1.23 "$" http://www.exempel.com.

För att lägga till ett anpassat tecken som ordgräns väljer du - LibreOffice Writer - Allmänt och lägg till tecknet i textrutan Övriga skiljetecken.

Symbolen Tips

Mer statistik om dokumentet får du om du väljer Arkiv - Egenskaper - Statistik.


Stötta oss!