Finjustera ordkompletteringen för textdokument

Om du vill att LibreOffice automatiskt ska fylla i ord som du använder ofta kan du anpassa funktionen ytterligare. Om du vill kan du spara listan över lagrade ord så att den kan användas även i följande session.

Så här finjusterar du ordkompletteringen: Välj Verktyg – Alternativ för autokorrigering – Ordkomplettering och markera något av alternativen nedan.

Så här infogar du ett extra mellanslag

Välj Tillfoga blanksteg.

Symbolen Info

Mellanslagstecknet läggs till när du har skrivit första tecknet i nästa ord efter det automatiskt kompletterade ordet. Mellanslagstecknet uteblir om nästa tecken är ett skiljetecken, till exempel en punkt eller ett bindestreck.


Så här definierar du en tangent för godkännande

Använd listrutan Acceptera med för att bestämma en tangent att godkänna det föreslagna ordet med.

Så här anger du minsta antalet tecken

Använd rutan Min. ordlängd för att ange det minsta antal bokstäver ett ord måste bestå av för att registreras i listan.

Så här väljer du antalet registrerade ord

Inaktivera alternativet När du stänger ett dokument bör du ta bort orden som du samlat därifrån från listan.

Nu gäller listan även för andra dokument som du öppnar. När du stänger det sista LibreOffice-dokumentet tas ordlistan bort.

Om du aktiverar kryssrutan gäller listan endast så länge det aktuella dokumentet är öppet.

Om du vill kunna använda ordlistan fler gånger i LibreOffice sparar du den som ett dokument enligt anvisningarna i följande avsnitt.

Så här använder du ordförteckningen för fler sessioner

Symbolen Info

Om alternativet för automatisk stavningskontroll har aktiverats registreras endast de ord som känns igen av stavningskontrollen.


Med hjälp av ordlistan kan du alltid utgå från en bestämd uppsättning tekniska termer för ordkomplettering.

  1. Öppna dokumentet som innehåller termerna du vill ska användas vid ordkompletteringen.

    Funktionen för ordkomplettering registrerar orden.

  2. Markera alla eller ett urval av orden i listan.

  3. Använd +C för att kopiera alla markerade ord till Urklipp. Klistra in innehållet i Urklipp i ett nytt dokument och spara det som en referenslista över registrerade ord.

    Du kan sedan öppna referenslistan och automatiskt registrera orden så att funktionen för ordkomplettering har en bestämd uppsättning ord att börja med.

Stötta oss!