Synonymordlista

Use the thesaurus to look up synonyms or related terms.

  1. Klicka i det ord som du vill söka eller ersätta.

  2. Välj Verktyg - Språk - Synonymordlista eller tryck på +F7.

  3. Klicka på en post i listan Alternativ för att kopiera den närliggande termen till textrutan "Ersätt med".

  4. Du kan söka efter närliggande termer för en post genom att dubbelklicka på posten. Du kan också markera en post med tangentbordet genom att använda uppåtpil och nedåtpil. Tryck sedan på Retur för att göra ersättningen, eller på mellanslagstangenten om du vill göra en sökning.

  5. Klicka på Ersätt.

Från början använder synonymordlistan samma språk som det markerade ordet i dokumentet, om ett bibliotek för synonymordlistor har installerats för det språket. Titellisten i dialogrutan Synonymordlista anger vilket språk som används.

note

To look up the word in a different language, click the Language button, and select one of the installed thesaurus languages. A thesaurus library may not be available for all installed languages. You can install languages with a thesaurus library from the Extensions web page.


Om ett bibliotek för synonymordlistor är installerat för det språk som ordet tillhör så innehåller ordets snabbmeny undermenyn Synonymer. Ersätt ordet med någon av termerna på undermenyn.

Stötta oss!