Lägga till punktuppställning

Så här lägger du till punkter

  1. Markera stycket eller styckena där du vill lägga till en punktuppställning.

  2. On the Formatting Bar, click the Toggle Unordered List icon (Shift+F12).

Icon Unordered List

Toggle Unordered List

note

To remove bullets, select the bulleted paragraphs, and then click the Toggle Unordered List icon on the Formatting Bar.


Så här formaterar du punkter

Stötta oss!