Lägga till punktuppställning

Så här lägger du till punkter

  1. Markera stycket eller styckena där du vill lägga till en punktuppställning.

  2. On the Formatting Bar, click the Bullets On/Off icon Icon (Shift-F12).

Symbolen Info

Om du vill ta bort en punktuppställning, markerar du styckena med punkter och klickar sedan på ikonen Punktuppställning på/av på verktygsraden Formatering.


Så här formaterar du punkter

Om du vill ändra formateringen av en punktuppställd lista väljer du Format - Punktuppställningstecken.

Click on the Bullet tab or the Image tab, and then select a symbol style in the Selection area.

To introduce another bulleting symbol, click on the Customize tab, click the Select button next to Character, then select a special character.

Please support us!