Avstavning

LibreOffice flyttar som standard ord som inte ryms på en rad till nästa rad. Om du vill undvika det här kan du använda automatisk eller manuell avstavning:

Automatisk avstavning

Automatisk avstavning infogar bindestreck där det behövs i ett stycke. Alternativet är bara tillgängligt för styckeformatmallar och enskilda stycken.

Så här avstavar du text automatiskt i ett stycke

 1. Högerklicka i stycket och välj Stycke.

 2. Klicka på fliken Textflöde.

 3. Markera kryssrutan Automatisk i området Avstavning.

 4. Klicka på OK.

Så här avstavar du text automatiskt i flera stycken

Om du vill avstava mer än ett stycke automatiskt använder du en styckeformatmall.

Du kan t.ex. aktivera alternativet för automatisk avstavning för styckeformatmallen "Standard", och sedan använda styckeformatmallen i de stycken som du vill avstava.

 1. Choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon.

 2. Högerklicka på den styckeformatmall du vill avstava och välj sedan Ändra.

 3. Klicka på fliken Textflöde.

 4. Markera kryssrutan Automatisk i området Avstavning.

 5. Klicka på OK.

 6. Använd formatmallen i de stycken som du vill avstava.

Den manuella avstavningen

Du kan infoga ett bindestreck var du vill på en rad, eller låta LibreOffice söka efter ord som ska avstavas och sedan föreslå en avstavning.

Så här avstavar du enstaka ord manuellt

Du kan snabbt infoga ett bindestreck genom att klicka i det ord där bindestrecket ska läggas till och trycka på +Bindestreck(-).

Om du infogar ett manuellt bindestreck i ett ord så blir ordet bara avstavat vid det manuella bindestrecket. Ingen automatisk avstavning läggs till i det manuellt avstavade ordet. När ett ord avstavas manuellt ignoreras de inställningar som är gjorda under fliken Textflöde.

Så här avstavar du text manuellt i en markering

 1. Markera den text som du vill avstava.

 2. Välj Verktyg - Språk - Avstavning.

Kontrollera stavning och grammatik

Synonymordlista

Creating and Changing Default and Custom Templates

Förhindra avstavning av specifika ord

Textflöde

Stötta oss!