Infoga ett helt textdokument

Så här infogar du en textfil

 1. Placera markören i dokumentet där du vill infoga filen.

 2. Choose Insert - Text from File.

 3. Leta rätt på textdokumentet som du vill infoga och klicka på OK.

Innehållet i textdokumentet bäddas in i det aktuella dokumentet och uppdateras inte om källfilen ändras. Om du vill att innehållet ska uppdateras när du ändrar källdokumentet ska du infoga filen som en länk.

Så här infogar du ett helt textdokument som en länk

 1. Placera markören i dokumentet där du vill infoga filen.

 2. Välj Infoga - Område.

 3. Skriv ett namn i rutan Nytt område och markera kryssrutan Länk.

 4. Skriv namnet på den fil som du vill infoga i rutan Filnamn . Du kan också leta upp filen genom att använda bläddringsknappen (...).

  Om måldokumentet innehåller avsnitt kan du markera det avsnitt som du vill infoga i rutan Avsnitt.

 5. Om du vill kan du ange formateringsalternativ för området.

 6. Klicka på Infoga.

I LibreOffice uppdateras innehållet i infogade områden automatiskt när källdokumentet ändras. Om du vill uppdatera innehållet i området manuellt väljer du Verktyg - Uppdatera - Uppdatera allt.

Stötta oss!