Rotera text

Du kan bara rotera text som ingår i ett ritobjekt.

  1. Välj Visa - Verktygsrader - Teckning om du vill öppna verktygsraden Egenskaper för ritobjekt .

  2. Välj ikonen Text Ikon.

  3. Rita textobjektet genom att dra i dokumentet, och skriv sedan texten.

  4. Klicka utanför objektet och sedan på den text du har skrivit. Klicka på ikonen Rotera Ikon på ikonraden Egenskaper för ritobjekt.

  5. Dra något av textobjektets hörnhandtag.

Symbolen Tips

Du kan också högerklicka i textobjektet, välja Position och storlek, klicka på fliken Rotation och sedan ange en rotationsvinkel eller en ny position för objektet.


Stötta oss!