Navigera och markera med tangentbordet

Du kan navigera genom ett dokument och göra markeringar genom att använda tangentbordet.

Tangent

Funktion

+

Höger-, vänsterpil

Flyttar markören ett tecken till vänster eller höger.

Flyttar markören ett ord till vänster eller höger.

Uppåt- och nedåtpilar

Flyttar markören upp en rad eller ned en rad.

() Flyttar det aktuella stycket uppåt eller nedåt.

Home

Flyttar markören till början av den aktuella raden.

Flyttar markören till början av dokumentet.

Home

i en tabell

Flyttar markören till början av innehållet i den aktuella cellen.

Flyttar markören till början'Œ av innehållet i den aktuella cellen. Tryck igen om du vill flytta markören till den första cellen i tabellen. Tryck igen om du vill flytta markören till början av dokumentet.

End

Flyttar markören till slutet av den aktuella raden.

Flyttar markören till slutet av dokumentet.

End

i en tabell

Flyttar markören till slutet av innehållet i den aktuella cellen.

Flyttar markören till slutet av innehållet i den aktuella cellen. Tryck igen om du vill flytta markören till den sista cellen i tabellen. Tryck igen om du vill flytta markören till slutet av dokumentet.

Page Up

Rullar upp en sida.

Flyttar markören till sidhuvudet.

Page Down

Rullar ned en sida.

Flyttar markören till sidfoten.


Stötta oss!