Inserting, Editing, and Linking Frames

A frame is a container for text and graphics that you can place anywhere on a page. You can also use a frame to apply a column layout to text.

To Insert a Frame

  1. Markera texten som du vill inkludera i ramen.

  2. Välj Infoga - Ram och klicka på OK.

To Edit a Frame

Så här döljer du textramar vid utskrift

Any Writer frame can be set to a mode which allows viewing the text on screen, but hides the text from printing.

  1. Select the frame (you see the eight handles).

  2. Choose Format - Frame and Object - Properties - Options.

  3. Under Egenskaper avmarkerar du kryssrutan Skriv ut och klickar på OK.

To Link Frames

You can link Writer frames so that their contents automatically flow from one frame to another.

  1. Klicka på kanten på en ram som du vill länka. Markeringshandtag visas på ramens kanter.

  2. On the Frame Bar, click the Link Frames iconIcon.

  3. Klicka på ramen som du vill länka till.

Du kan bara länka ramar om:

När du markerar en länkad ram visas en linje som kopplar ihop de länkade ramarna.

Symbolen Info

Funktionen Automatisk storlek är endast tillgänglig för den sista ramen i en kedja av länkade ramar.


Stötta oss!